Sáng ngày 27/10/2020, tại TP Việt Trì, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đại hội triệu tập 336 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú của 18 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho trên 105 nghìn đảng viên của 693 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh Phú Thọ, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.
Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020 Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020
Phú Thọ: Hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2020 – 2021 có gì mới? Phú Thọ: Hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2020 – 2021 có gì mới?

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội, đại biểu Trung ương có: ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Phan Diễn - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương, Thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Sơn La cùng dự.

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triệu tập 336 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú của 18 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho trên 105 nghìn đảng viên của 693 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh Phú Thọ, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Phú Thọ: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng” dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội, Đảng bộ tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương; của các đồng chí trong nhóm công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác chuẩn bị văn kiện và phương hướng nhân sự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng thiên tai, thời tiết, dịch bệnh; song, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ đã đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống, kế thừa những thành tựu, kinh nhiệm của nhiều nhiệm kỳ trước; bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét;

Phú Thọ trở thành tỉnh đứng trong tốp đầu về trình độ phát triển của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Quy mô kinh tế tăng gần 1,7 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng then chốt đạt kết quả quan trọng, đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững.

Phú Thọ: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí Thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng: Do vậy, Đại hội chúng ta phải thực sự là Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” để hoàn thành tốt 5 nội dung quan trọng của Đại hội, đó là:

Đánh giá đúng, đầy đủ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tập trung thảo luận dân chủ, khách quan và sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đủ đức, đủ tài, có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc và tiếp thu, lĩnh hội những nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phú Thọ: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ. Theo đó, ngày 26/10/2020: Đại biểu tập trung và họp phiên trù bị.

Ngày 27/10/2020: Đại hội chính thức. Buổi sáng: Khai mạc Đại hội. Buổi chiều: Đại hội thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và dự thảo các văn kiện của Trung ương; Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Chấp hành họp Hội nghị lần thứ nhất.

Ngày 28/10/2020: Tiếp tục các nội dung và bế mạc Đại hội. Buổi sáng: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2015 ra mắt Đại hội; Bầu Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Buổi chiều: Phiên bế mạc Đại hội.

Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020 Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020

Nhận thức đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, Tỉnh ủy Phú Thọ đã sẵn sàng mọi điều kiện để ...

Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại

Ngày 8/10/2020, tại TP Việt Trì, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên ...

Phú Thọ: Ngày hội hiến máu tình nguyện “Trái tim những người đưa đò” Ngành giáo dục huyện LâmThao Phú Thọ: Ngày hội hiến máu tình nguyện “Trái tim những người đưa đò” Ngành giáo dục huyện LâmThao

Ngày hội hiến màu tình nguyện năm 2020 Ngành Giáo dục huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Trái tim những người đưa ...

In bài viết

Truyền hình