Nhận thức đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, Tỉnh ủy Phú Thọ đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc”.
Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại

Ngày 8/10/2020, tại TP Việt Trì, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên ...

Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, ...

Sáng ngày 16/10/2020, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí và cung cấp thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị còn có lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ; Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Phú Thọ; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Phú Thọ; các Nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, như: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Thời Đại,…cùng dự.

Đã sẵn sàng mọi điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu tại hội nghị, Ông Bùi Đình Thi – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; với tinh thần khẩn trương, tích cực, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 28/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

Dự kiến chương trình Đại hội: Ngày 26/10/2020: Đại biểu tập trung và họp phiên trù bị. Buổi sáng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Trưởng các Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền Hùng; họp các Trưởng Đoàn đại biểu. Buổi chiều: Họp phiên trù bị.

Ngày 27/10/2020: Đại hội chính thức. Buổi sáng: Khai mạc Đại hội. Buổi chiều: Đại hội thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và dự thảo các văn kiện của Trung ương; Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Chấp hành họp Hội nghị lần thứ nhất.

Ngày 28/10/2020: Tiếp tục các nội dung và bế mạc Đại hội. Buổi sáng: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2015 ra mắt Đại hội; Bầu Đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Buổi chiều: Phiên bế mạc Đại hội.

Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020
Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác báo chí và cung cấp thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Phương châm Đại hội: "Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có tổng số 336 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 105 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ về dự Đại hội; trong đó: đại biểu đương nhiên là 51 đồng chí; đại biểu chính thức được bầu tại đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là 285 đồng chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thực hiện các nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến nay các văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ, đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương, có sự đầu tư trí tuệ, bảo đảm nghiêm túc, là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Phú Thọ;…

Phú Thọ: Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 26/10 – 28/10/2020
Ông Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu.

Xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh

Theo ông Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ, thông tin: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025: Thứ nhất là tập trung thực hiện tốt khâu đột phát về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng then chốt, các lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng, lợi thế; đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ then chốt về đẩy mạnh cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của một số ngành, lĩnh vực trọng điểm và tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể, giải pháp chủ yếu tạo chuyển biến rõ nét trong mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế;…

Thứ ba, phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, nhất là hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”; bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ tư, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tích cực đi sâu, bám sát cơ sở trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất, năng lực, tinh thần tận tụy, trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ sáu, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại.

Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại Phú Thọ: Tập huấn kỹ năng hợp tác, vận động viện trợ PCPNN cho gần 100 cán bộ làm công tác đối ngoại

Ngày 8/10/2020, tại TP Việt Trì, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên ...

Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi Phú Thọ: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi

“Thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng “lạm ...

Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng Phú Thọ: Mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, ...

In bài viết

Truyền hình