Các nước nhận định, tuy đạt được nhiều tiến bộ nhưng việc bảo đảm bình đẳng giới, các quyền của phụ nữ tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức.
Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác vì phát triển xanh và bền vững Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia hợp tác vì phát triển xanh và bền vững
Ngày 28/9 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chủ trì tổ chức diễn đàn với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia hội nhập, hợp tác vì phát triển xanh và bền vững trong một thế giới có COVID-19” với mong muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến nhằm phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong phát triển xanh và bền vững cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.
Việt Nam kêu gọi triển khai các nỗ lực ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu để thúc đẩy phát triển bền vững Việt Nam kêu gọi triển khai các nỗ lực ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu để thúc đẩy phát triển bền vững
Các nước đề cao vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm nguồn lực, tài chính và phương thức thực hiện, tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa, Khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thảo luận tại đề mục về thúc đẩy tiến bộ phụ nữ.
Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa thảo luận tại đề mục về thúc đẩy tiến bộ phụ nữ.

Ngày 4/10, Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa, Khóa 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thảo luận tại đề mục về thúc đẩy tiến bộ phụ nữ.

Tại phiên thảo luận, các nước nhận định, tuy đạt được nhiều tiến bộ nhưng việc bảo đảm bình đẳng giới, các quyền của phụ nữ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh chiến tranh, xung đột, biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế.

Tình trạng bất bình đẳng, bạo lực, phân biệt đối xử và định kiến gia tăng, đặc biệt dưới tác động kéo dài của đại dịch Covid-19. Các nước kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có những hành động mạnh mẽ, kịp thời để giải quyết các thách thức này.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ chia sẻ nhận định chung về các thách thức đối với phụ nữ, đồng thời nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần xác định phụ nữ vừa là mục tiêu, động lực, chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển bền vững và xây dựng một xã hội công bằng.

Theo đó, các nước cần lồng ghép vấn đề giới và trao quyền cho phụ nữ trong xây dựng các chính sách và kế hoạch quốc gia để bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái được tham gia và thụ hưởng công bằng, đầy đủ trong tiến trình phát triển.

Ngoài ra, các nước cũng cần thúc đẩy các biện pháp toàn diện và hiệu quả để ngăn ngừa và loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Đồng thời, bản thân phụ nữ cũng cần tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quá trình chuyển đổi số để bắt kịp các xu thế phát triển, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mình.

Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu tại phiên thảo luận.
Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu tại phiên thảo luận.

Đại diện Việt Nam kêu gọi các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên LHQ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Về phía Việt Nam, Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa nhấn mạnh, bình đẳng giới luôn được coi trọng trong các chính sách quốc gia. Việc tăng cường vai trò, sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội không chỉ là những cam kết mà còn là những chuẩn mực ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nêu bật những kết quả và thành tựu Việt Nam đạt được trong việc bảo đảm bình đẳng giới và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, như có tỷ lệ cao nữ đại biểu Quốc hội trong khu vực, phụ nữ là lực lượng lao động chính và thành phần quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, cũng như đề cao các sáng kiến, đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực này ở các cơ chế liên quan của LHQ .

Vì mục tiêu không còn bạo lực giới, hành vi có hại đối với phụ nữ và trẻ em gái Vì mục tiêu không còn bạo lực giới, hành vi có hại đối với phụ nữ và trẻ em gái
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tiếp tục thực hiện mục tiêu không còn bạo lực giới, hành vi có hại đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Tiến tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tiến tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 1818/QĐ-BVHTTDL, ban hành Chương trình hành động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch nhằm thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
baoquocte.vn
In bài viết

Truyền hình