Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tập huấn, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ, nâng cao năng lực cho công chức các địa phương năm 2021, ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội nhấn mạnh nền công vụ và hiện đại hóa nền công vụ là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy niềm tin của người dân với Chính phủ cũng như thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế của các nước trong khu vực.

Phó Tổng Thư ký ASEAN: Hiện đại hóa nền công vụ là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy niềm tin của người dân với Chính phủ
Ông Ekkaphab Phanthavong phát biểu tại Hội nghị

Ngày 29/10, Bộ Nội vụ tổ Hội nghị trực tuyến tập huấn, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ, nâng cao năng lực cho công chức các địa phương năm 2021, ông Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ có các báo cáo viên là bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Việt Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo và công chức một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Tại điểm cầu trực tuyến có ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội và báo cáo viên các nước ASEAN; đại diện lãnh đạo và công chức Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam.

Phát biểu chào mừng Hội nghị trực tuyến tập huấn, phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ, nâng cao năng lực cho công chức các địa phương năm 2021, ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội cho biết, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 được tổ chức trực tuyến từ ngày 26-28/10, lãnh đạo các nước ASEAN đã nhất trí thông qua Khung thỏa thuận Hành lang đi lại ASEAN (ATCAF) nhằm tạo thuận lợi cho di chuyển thiết yếu trong khu vực; đồng thời, tích cực xem xét khả năng công nhận lẫn nhau và áp dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine điện tử cho người dân. Tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc các mối quan hệ đối tác của ASEAN, khuyến khích các đối tác hỗ trợ, đóng góp quan trọng, thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; phối hợp nỗ lực chung giải quyết các thách thức đang nổi lên, nhất là ứng phó với đại dịch COVID-19, phục hồi tổng thể và bền vững nền kinh tế…

Với bối cảnh như vậy, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã tái khẳng định tính đoàn kết chặt chẽ và cùng nhau vượt qua thách thức mà khu vực đang đối mặt, cam kết đẩy mạnh hơn nữa cải cách nền công vụ và cung ứng dịch vụ công trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức.

Ông Ekkaphab Phanthavong nhấn mạnh, nền công vụ và hiện đại hóa nền công vụ là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy niềm tin của người dân với Chính phủ cũng như thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh và hội nhập quốc tế của các nước trong khu vực. Các Chính phủ có thể cải cách sâu rộng và tăng cường sự tham gia của người dân nhiều hơn nữa trong quá trình ra quyết định.

Phó Tổng Thư ký ASEAN: Hiện đại hóa nền công vụ là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy niềm tin của người dân với Chính phủ
Điểm cầu trực tuyến tại Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, ông Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Nội vụ cho biết, đây là Hội nghị lần thứ ba trong chuỗi các hoạt động nằm trong Kế hoạch hành động của Bộ Nội vụ nhằm thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018.

Ông Chu Tuấn Tú nhấn mạnh, thế kỷ 21 đặt ra những cơ hội và thách thức to lớn cho ASEAN trong hiện thức hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, hướng tới một “Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm”. Chính phủ Việt Nam, với cam kết sẽ cùng các nước quyết tâm xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thu hẹp khoảng cách phát triển; hợp tác thiết thực phục vụ người dân đã phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Tiếp tục tham gia đầy đủ, tích cực, có trách nhiệm và có đóng góp cho các hoạt động hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ.

Với mục tiêu phát huy vai trò của nền công vụ trong việc thúc đẩy các chương trình cải cách toàn diện theo các định hướng của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025, phù hợp với phương châm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân, một trong những giải pháp chính của Đề án là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN nói chung và nền công vụ các nước ASEAN nói riêng và thúc đẩy, khuyến khích học hỏi kinh nghiệm các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ hiệu quả và thu hút sự tham gia của người dân.

Ông Chu Tuấn Tú mong muốn, Hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức của công chức về Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, vai trò của nền công vụ các nước ASEAN đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, việc chia sẻ các kinh nghiệm, thực tiễn thành công trong quản lý và thực thi công vụ tại một số nước ASEAN sẽ giúp các công chức có nhận thức và định hướng tốt hơn trong việc tổ chức thực thi công vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chung của ASEAN. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tạo điều kiện cho việc tham vấn, tham khảo kinh nghiệm của các nước ASEAN trong việc tổ chức thực thi công vụ của các địa phương; thúc đẩy hợp tác trao đổi giữa các địa phương và đối tác ASEAN.

Phó Tổng Thư ký ASEAN: Hiện đại hóa nền công vụ là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy niềm tin của người dân với Chính phủ
Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (ACCSM) giai đoạn 2021-2025, một trong những ưu tiên của các nước là đẩy mạnh cải cách nền công vụ, thúc đẩy linh hoạt phát triển kinh tế số và chuyển đổi số. Do đó, các Chính phủ cần có chương trình hành động cụ thể để hướng tới nền công vụ hiện đại; đồng thời, tăng cường hơn nữa sự tham gia người dân, thúc đẩy hơn nữa việc tiếp nhận các khuyến nghị của người dân để đưa vào nội dung chương trình hành động của các nước.

Ông Ekkaphab Phanthavong tin tưởng rằng, thông qua Hội nghị này, kinh nghiệm của các nước ASEAN, đặc biệt là kinh nghiệm của Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy cải cách nền công vụ các nước trong cộng đồng, vượt qua thử thách và tăng cường sự đoàn kết để xây dựng nền công vụ các nước ASEAN năng động, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, tổ chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên các nước ASEAN chia sẻ và cùng nhau thảo luận, trao đổi các nội dung như: Cập nhật tình hình ASEAN trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, các khuôn khổ hợp tác của cộng đồng Văn hóa - Xã hội; Định hướng triển khai thực hiện các nội dung của Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và các kế hoạch có liên quan trong giai đoạn 2021 -2025; Các hoạt động lồng ghép đối với ngành Nội vụ trong thời gian tới; Cập nhật tình hình hợp tác với ASEAN trong thời gian qua của Việt Nam qua trên các lĩnh vực; Các vấn đề, thách thức để tiến tới đạt được Tầm nhìn của cộng đồng ASEAN đến năm 2025; Quá trình hội nhập của Việt Nam, các nỗ lực, định hướng để Chính phủ/ Khu vực công vượt qua khủng hoảng cấp quốc gia và khu vực; Kinh nghiệm quản trị đất nước tốt trong nền công vụ ASEAN; Cải cách nền công vụ trên cơ sở các sáng kiến của các nước ASEAN./.

Thị trường Việt Nam tiềm năng cho làn sóng đầu tư lĩnh vực Fintech ASEAN Thị trường Việt Nam tiềm năng cho làn sóng đầu tư lĩnh vực Fintech ASEAN
Báo cáo gần đây cho thấy các nguồn tài trợ cho những công ty khởi nghiệp (start-up) về công nghệ tài chính (fintech) trong khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tăng hơn gấp 3 lần. Trong đó, thị trường Việt Nam hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển lĩnh vực này.
Việt Nam là một trong các nước dẫn đầu khu vực châu Á về đảm bảo sự tham gia của trẻ em gái vào đời sống chính trị và chính sách Việt Nam là một trong các nước dẫn đầu khu vực châu Á về đảm bảo sự tham gia của trẻ em gái vào đời sống chính trị và chính sách
Theo báo cáo "Báo cáo Trẻ em gái khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021: Tiếng nói, Lựa chọn và Sức mạnh" của Plan International, Việt Nam nằm trong số các nước dẫn đầu khu vực châu Á về đảm bảo sự tham gia của trẻ em gái vào đời sống chính trị và chính sách.
Thúc đẩy, đa dạng và phát triển nền công vụ trong cộng đồng ASEAN Thúc đẩy, đa dạng và phát triển nền công vụ trong cộng đồng ASEAN
Ngày 29/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ, nâng cao năng lực cho công chức địa phương năm 2021.
In bài viết

Truyền hình