Ngày 5/9 tại Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp (Việt Nam) và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Champasak (Lào) đã tổ chức Hội nghị ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 nhằm tiếp tục củng cố, thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai bên.
Ngoại giao đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam Ngoại giao đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam
Kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962-05/09/2022) và 45 năm hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/07/1977-18/07/2022).
Tròn 60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt- Lào Tròn 60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt- Lào
Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.
Tỉnh đoàn Đồng Tháp – Tỉnh đoàn Champasak ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 – 2027
Ông Huỳnh Minh Thức – Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp (bên phải) và ông Khamasy Linsavat - Bí thư Tỉnh đoàn Champasak (bên trái) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022 – 2027 (Ảnh: Báo Đồng Tháp online).

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2017-2022. Trong 5 năm qua, hai đơn vị đã phối hợp triển khai cơ bản hoàn thành các nội dung đề ra, từng nội dung mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa thanh niên 2 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung, thanh niên Đồng Tháp và thanh niên Champasak nói riêng, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và công tác đối ngoại Nhân dân 2 nước.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tỉnh đoàn hai bên đã thảo luận, thống nhất, ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2022-2027 với nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, hữu nghị hai nước, hai dân tộc; hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên 2 tỉnh phát triển kinh tế khởi nghiệp; đồng thời tăng cường tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh thiếu nhi; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa thanh niên 2 tỉnh; công tác tình nguyện và an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp tổ chức sơ kết về kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2027 vào năm 2024…

Việc ký kết biên bản ghi nhớ nhằm tiếp tục củng cố, thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào, giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Tỉnh đoàn Champasak.

Giữ gìn và tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào Giữ gìn và tô thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bình Định với các tỉnh Nam Lào
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Yemen Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Yemen
In bài viết

Truyền hình