Trang chủ Bờ cõi biển đảo Miền đất - Con người
21:17 | 24/07/2023 GMT+7

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

aa
Thời gian qua, với vai trò và trách nhiệm của mình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; tạo sự đồng thuận, xây dựng xóm, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.
Bám đất, bám làng trên miền đất “khát Bám đất, bám làng trên miền đất “khát"
Hai xã Tả Gia Khâu và Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai lâu nay vẫn được biết đến là một vùng đất khắc nghiệt, lượng mưa hàng năm thấp, địa hình chủ yếu là núi đá, rất ít đất canh tác. Dù cái khó, cái khát cứ đeo đẳng, nhưng người dân nơi đây bao đời nay vẫn bám đất, bám làng xây dựng cuộc sống.
Thanh niên Lào Cai được đào tạo nghề hỗ trợ sinh kế Thanh niên Lào Cai được đào tạo nghề hỗ trợ sinh kế
Ngày 3/7, tổ chức Aide et Action (AEA) Việt Nam phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai khai giảng các lớp nghề cho 103 học viên tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

Người có uy tín đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội

Trao đổi với phóng viên, ông Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh Lào Cai có 1.119 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Với vai trò và trách nhiệm của mình, người uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò trách nhiệm trước cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự của địa phương.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào cho các cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2023.

Giai đoạn 2021-2023, tỉnh Lào Cai có nhiều người có uy tín tiêu biểu, là gương sáng trong thực hiện phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, trở thành điển hình cho cộng đồng học tập như: Bà Hoàng Thị Cương, dân tộc Tày, người có uy tín thôn 1 AB, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên phát triển kinh tế gia đình, chăn nuôi cá, trồng rừng quế đảm bảo thu nhập; hỗ trợ và giúp đỡ các hộ thoát nghèo, tăng thu nhập bằng việc tham gia các mô hình trồng cây rau mầu.

Ông Sào Thò Cà, dân tộc Hà Nhì, người có uy tín thôn A Lù 1, xã A Lù, huyện Bát Xát đã tích cực vận động bà con trong thôn trồng 6 ha rừng trồng sản xuất, đưa nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai đi vào cuộc sống. Bà Hoàng Thị Thương, dân tộc Tày, người có uy tín thôn Bản Noỏng, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn vận động nhân dân trong thôn xóa nhà tạm, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ vận động được 35 hộ đổ bệ tông gầm sàn; vận động nhân dân chăn nuôi, trồng cây, con giống có giá trị kinh tế cao cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm…

Cùng với đó, người có uy tín còn luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, dòng họ, anh em, con cháu tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; như: Bà Tẩn Tả Mẩy, dân tộc Dao, người có uy tín thôn Quan San, xã Mường Hum, huyện Bát Xát; ông Hù Nụ Phệ, dân tộc Xa Phó, người có uy tín thôn Nậm Sang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa; ông Vi Văn Phù, Dân tộc Tày, người có uy tín thôn Cóc 2, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai…

Ngoài ra người có uy tín còn tích cự vận động nhân dân tham gia xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia tổ hòa giải; trực tiếp tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở; tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành pháp luật; ngăn ngừa kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền chống phá khối đại đoàn kết các dân tộc…

Người có uy tín luôn phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, nghề truyền thống như: Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông, Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, Lễ hội Xuống đồng của dân tộc Giáy...; có hàng chục nghề truyền thống được nghệ nhân truyền dạy trong cộng đồng như: Dệt lanh (thổ cẩm), nghề may, nghề rèn đúc dụng cụ sản xuất nông nghiệp, trạm khắc đồ trang sức...

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các cá nhân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2023.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Nông Đức Ngọc nhấn mạnh: hàng năm Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, thông tin chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chính sách đặc thù của tỉnh Lào Cai tới người có uy tín, nhằm trang bị những kiến thức cần thiết giúp người có uy tín cập nhật, thực hiện và phát huy tốt vai trò tuyên truyền vận động tại cộng đồng.

Nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, ưu tiên đến đời sống, việc làm, chăm lo phát triển về mọi mặt kinh tế xã hội (KT-XH) của đồng bào DTTS; đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ghi nhận công lao, thành tích đã đạt được của đội ngũ người có uy tín, hàng năm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành đã tặng bằng khen, giấy khen cho những người có uy tín có thành tích xuất sắc. Mới đây, ngày 19/5/2023, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín tiêu biểu suất xắc giai đoạn 2021 - 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng 26 Bằng khen cho Người uy tín tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2023; UBND tỉnh Lào Cai tặng quà cho 300 người uy tín tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2021 - 2023. Nhân dịp này, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng 3 Bằng khen cho người uy tín tỉnh Lào Cai đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số.

Gương sáng phát triển kinh tế gia đình

Trao đổi với phóng viên, ông Lù Sào Dín - Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết: Huyện Bát Xát hiện có 158 người có uy tín chủ yếu là người dân tộc: Mông, Dao, Giáy và Hà Nhì. Người có uy tín huyện Bát Xát chủ yếu là các già làng, trưởng bản, họ là tấm gương đi đầu trong chấp hành tốt đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bát Xát đã không ngừng quan tâm chăm lo, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong cộng đồng nhằm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tặng quà cho người có uy tín dự hội nghị.

Trong phát triển kinh tế, người có uy tín huyện Bát Xát tích cực truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới ,đô thị văn minh, nhất là các nội dung "Nhà nước và nhân dân cùng làm” và chăm lo phát triển kinh tế hộ, xóa nghèo, thực hiện các chính sách phát triển. Về văn hóa, người có uy tín huyện Bát Xát hăng hái vận động các gia đình, dòng họ, cộng đồng thôn, bản giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các phong tục tập quán, lễ hội như: Lễ hội xuống đồng của dân tộc Giáy, lễ hội Khoi Kìm của dân tộc Dao, lễ hội Khu Già Già và Gạ Ma Do của dân tộc Hà Nhì...

Chia sẻ với phóng viên, ông Pon A Kỳ, dân tộc Giáy, người uy tín tổ 14, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát (Lào Cai) nhấn mạnh: Với vai trò là người có uy tín được nhân dân trong tổ dân phố bầu ra. Bản thân tôi luôn kiên định vững vàng, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân và gia đình thường xuyên thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước và mọi quy định của địa phương. Hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ sở, huyện phát động. Luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi trồng trọt. Thường xuyên vận động nhân dân trong tổ chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

Nhằm phát triển kinh tế cho gia đình, Bản thân tôi luôn đi đầu và tuyên truyền, vận động nhân dân trong tổ thay đổi cách nghĩ, cách làm, để tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng ở nông thôn từng bước giảm số hộ nghèo bền vững, tăng nhanh số hộ giàu về kinh tế, ổn định vững chắc về chính trị và an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở địa phương được đảm bảo đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập kinh nghiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với diện tích 3,500 m2 trong những năm qua tôi đã phát triển các mô hình trồng trọt như mô hình trồng dưa chuột, mô hình trồng đậu cô ve, mô hình trồng rau sạch ( Cải làn, bắp cải, su hào,..).

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
Ông Pon A Kỳ, dân tộc Giáy, người uy tín tổ 14, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát (bên trái) trao đổi với phóng viên.

“Với cương vị là người có uy tín trong tổ, tôi cùng với bà con nhân dân trong tổ tích cực tham gia xây dựng Đô thị văn mình... Tham gia đóng góp ngày công lao động đổ 180m rãnh thoát nước, phối hợp các ngành đoàn thể thị trấn vận động các hộ dân trong tổ xây dựng công trình phụ trợ (Nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước), vận động bà con trong tổ chỉnh trang nhà ở, xây tường bao, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp. Bản thân tôi và gia đình luôn chấp hành mọi hương ước quy ước, giữ gìn chuồng trại gia súc, đường làng ngõ xóm sạch sẽ đảm bảo mỹ quan”, ông Pon A Kỳ chia sẻ thêm.

Có thể thấy, với vị thế, vai trò đặc biệt của mình, người có uy tín đã trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở cơ sở; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước. Người có uy tín thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ với Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai trong thời gian qua.

Kỵ sĩ Tây Bắc khoe tài tại giải đua Kỵ sĩ Tây Bắc khoe tài tại giải đua "Vó ngựa trên mây"
Sáng 24/6, tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam ở nhà ga đi cáp treo Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) diễn ra lễ khai mạc mùa giải "Vó ngựa trên mây" lần thứ 6. 25 nài ngựa trình diễn phi ngựa bắn cung, phi ngựa ném lao xung quanh đường đua sôi động.
Hơn 500 người tham gia Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 tại Sa Pa Hơn 500 người tham gia Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 tại Sa Pa
Ngày 24/6, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Vệt Nam, Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 năm 2023 tại khu vực Sân ga cáp treo Fansipan, thị xã Sa Pa. Chương trình này có trên 500 người đến từ 25 câu lạc bộ Yoga trong nước và quốc tế tham gia.
Lào Cai: 105 cây chè Shan tuyết cổ thụ được công nhận là di sản Việt Nam Lào Cai: 105 cây chè Shan tuyết cổ thụ được công nhận là di sản Việt Nam
Quần thể 105 cây chè Shan tuyết tại thôn Chồ Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 ở Lào Cai

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 ở Lào Cai

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719), góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân đồng bào dân tộc thiểu sổ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn gặp vướng mắc cần tháo gỡ, "khai thông" kịp thời.
Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới

Tăng cường đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong tình hình mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Lào Cai) đã tranh thủ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, dịch Covid-19 kéo dài tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế - xã hội toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân theo Chỉ thị số 38 ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới phương hướng, vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”, Liên hiệp đã tham mưu cho tỉnh thúc đẩy các hoạt động quan hệ hữu nghị nhân dân, góp phần giữ vững ổn định và phát triển.
Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2023-2028: mở rộng mô hình thôn - bản kết nghĩa

Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2023-2028: mở rộng mô hình thôn - bản kết nghĩa

Chiều 30/10, tại Lào Cai, Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức.

Các tin bài khác

Mưu sinh trong mùa nước nổi

Mưu sinh trong mùa nước nổi

Mùa nước nổi (nước lũ) năm nay đã đưa nước tràn đồng, kênh, mương. Đến hẹn lại… vui, nương theo tự nhiên, nhiều người dân vùng đầu nguồn An Giang lại tất bật mưu sinh trong mùa nước nổi.
[Ảnh] Lên Lai Châu xem người H'Mông thi giã bánh dày

[Ảnh] Lên Lai Châu xem người H'Mông thi giã bánh dày

Đối với đồng bào H'Mông ở Lai Châu, bánh dày là thứ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Người H'Mông quan niệm rằng, bánh dày là đại diện cho âm, dương; thứ có thể sinh ra vạn vật. Trong các dịp lễ tết, người H'Mông hay giã bánh dày để ăn và dùng làm lễ vật, làm quà. Tết Độc lập năm nay, giã bánh dày vẫn là phần không thể thiếu của cộng đồng người H'Mông.
Infographic: 10 điểm đến du khách Việt yêu thích nhất dịp Quốc khánh 2/9

Infographic: 10 điểm đến du khách Việt yêu thích nhất dịp Quốc khánh 2/9

Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố danh sách 10 điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 2/9, trong đó Đà Nẵng đứng đầu danh sách. Kết quả khảo sát này dựa trên lượng tìm kiếm của du khách từ ngày 1/7 đến 14/8, với ngày đăng ký phòng từ ngày 1-4/9.
Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì

Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì

Trường ca Xa Nhà Ca là một pho sử về sự hình thành vạn vật, phong tục, một số bài học xã hội và luân lý của người Hà Nhì ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trước sự hội nhập của nền văn hóa hiện đại, người Hà Nhì nơi đây vẫn duy trì gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc mình và luôn nỗ lực để bản trường ca ấy luôn trường tồn.

Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023: Ngọ đại cát đại lợi làm gì cũng tốt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023: Ngọ đại cát đại lợi làm gì cũng tốt

Tử vi hôm nay 12 con giáp 30/11/2023 tuổi Ngọ gặp được cục diện tam hợp nên được lòng mọi người, may mắn phú quý đều đầy đủ. Hôm nay là một ngày đại cát ...
Một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Cần Thơ nhận học bổng học tập tại Thái Lan

Một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Cần Thơ nhận học bổng học tập tại Thái Lan

Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ vừa tổ chức đoàn đưa em Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 2010, quê ở Sóc Trăng), được ...
Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp: Ngọ đại cát đại lợi

Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp: Ngọ đại cát đại lợi

Con số may mắn hôm nay 30/11/2023 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Ngọ có vận dụng được sự may mắn vào những con số trong hôm nay?
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/11/2023: Ngày cuối tháng đầy biến động

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/11/2023: Ngày cuối tháng đầy biến động

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 30/11/2023 sẽ là một ngày nhiều sự kiện xảy ra của cả 12 cung hoàng đạo. Cùng xem điều gì sẽ đến trong hôm nay nhé!
Nhiều hoạt động tuần tra chung giữa hải quân Việt Nam - Thái Lan

Nhiều hoạt động tuần tra chung giữa hải quân Việt Nam - Thái Lan

Tuần tra, thực hiện thủ tục chào nhau trên biển, luyện tập cờ tay, ánh đèn… là những hoạt động được triển khai trong chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 48 giữa hải quân Việt Nam và Thái Lan diễn ra trong 2 ngày 28-29/11.
Quảng Ninh: Hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS tham gia tìm hiểu về biển, đảo

Quảng Ninh: Hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS tham gia tìm hiểu về biển, đảo

Ngày 29/11, tại thị xã Quảng Yên, Lữ đoàn 147 (Vùng 1 Hải quân) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo năm 2023 cho hơn 200 giáo viên, cán bộ quản lý cấp THCS trên địa bàn tỉnh.
Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tuần tra chung thường niên lần thứ 48

Chiều 27/11, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời quân cảng Vùng 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
nguoi dep belarus me man goi ga mang cut cua viet nam
da nang lop hoc tieng viet danh cho cac sinh vien lao thai lan tai chua tam bao
vua dau bep my christine ha huong dan tre khiem thi lam banh trung thu
Xin chờ trong giây lát...
Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Hợp tác giáo dục mở ra nhiều cơ hội gắn kết thanh niên Việt Nam - Hoa Kỳ
Âm vang những giai điệu Nga
Cầm 200k ăn gì ở Việt Nam
Inoue Keiichi cover ca khúc Chúng ta của hiện tại - Sơn Tùng MTP
The Sydney Morning Herald: Bò cuốn lá lốt là món ăn “ngon nhất hành tinh”
Áo bà ba du lịch ngoại quốc
Gần 1000 sinh viên Việt Nam tham gia Ngày hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
Làng hoa giấy Thanh Tiên - Huế
Nón lá cọ
Học sinh Hòa Bình chia sẻ cách đem lại "niềm vui" cho môi trường
Tik Tok Iryna Yang
Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất có được cấp lại không? Trình tự việc cấp lại được thực hiện như thế nào?
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 27/9, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO.
Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vietnam Post sẽ chính thức phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” từ ngày 27/01/2023 đến ngày 31/12/2024.
Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Chiều 11/01/2023, tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Trước động thái nới lỏng biện pháp phòng chống Covid của cơ quan chức năng Trung Quốc, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng phương án đón công dân về quê ăn Tết và du khách.
Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Phiên bản di động