Chiều 20/7, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV với số phiếu tín nhiệm cao. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành nghi thức tuyên thệ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quốc hội cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Quốc hội cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới
Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ nhất, trọng tâm là công tác nhân sự Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ nhất, trọng tâm là công tác nhân sự
Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 475/475 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội, bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cũng được Quốc hội thông qua ngay sau đó với tỷ lệ 475/475 đại biểu có mặt đồng ý.

Dưới cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chân dung ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/03/1957, quê quán: Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An, Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế: Tiến sĩ. Ông từng giữ các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII. XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Tóm tắt quá trình công tác:

Tháng 9/1979 - 1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Phó Bí thư Liên đoàn khoa kế toán; Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

Giai đoạn 1985 - 1986: Học viên khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Giai đoạn 1986 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Bí thư chi bộ, đơn vị trưởng lưu học sinh và sau đó là Trưởng thành hội lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

Giai đoạn 1991 - 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Tháng 10/1992 - tháng 4/1994: Đảng uỷ viên Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Phó Trưởng khoa Kế toán, Quyền Trưởng khoa Kế Toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Tháng 5/1994 - tháng 02/1999: Trưởng khoa Kế toán, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Tháng 3/1999 - tháng 6/2001: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

Tháng 7/2001 - tháng 6/2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương.

Tháng 7/2006 - tháng 8/2011: Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tháng 8/2011 - tháng 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tháng 12/2012 - tháng 01/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tháng 01/2016 - tháng 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 4/2016 - tháng 02/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (tháng 6/2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 11/6/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Tháng 01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 3/2021: Ông Vương Đình Huệ được giới thiệu bầu Chủ tịch Quốc hội thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Kết quả, ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Ngày 20/7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ông Vương Đình Huệ được Quốc hội tín nhiệm, tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chính phủ đề nghị giữ ổn định cơ cấu gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ Chính phủ đề nghị giữ ổn định cơ cấu gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ
Theo tờ trình mới đây, Chính phủ đề nghị Quốc hội giữ ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ Khóa XV gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ giống như hiện nay.
Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng vào ngày 26/7 Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng vào ngày 26/7
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, ngày 26/7, Quốc hội sẽ bầu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi kết quả được công bố, các vị lãnh đạo sẽ tiến hành tuyên thệ.
Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ còn 4 Phó Thủ tướng Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ còn 4 Phó Thủ tướng
Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn nhân sự Chính phủ với 4 Phó Thủ tướng, thay vì 5 Phó Thủ tướng như nhiệm kỳ vừa qua.
In bài viết

Truyền hình