Trong tháng 1, Việt Nam kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với 20 quốc gia. Đặc biệt, năm 2022 này, Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Ấn Độ, 30 năm với Uzbekistan, Ukraine, Belarus và 10 năm với Bhutan.
In bài viết

Truyền hình