Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nhiều địa phương tại miền Tây đã quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 0 giờ ngày 8/9 Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 0 giờ ngày 8/9
Cà Mau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ 0 giờ ngày 24/8 Cà Mau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ 0 giờ ngày 24/8

Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện đến hết ngày 5/9.

Nhiều địa phương miền Tây quyết định kéo dài giãn cách xã hội

Nhiều địa phương miền Tây quyết định kéo dài giãn cách xã hội theo Chị thị 16.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh.

Tại TP Cần Thơ, chiều 24/8, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố; theo đó Cần Thơ tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 từ 0 giờ ngày 25/8 đến 0 giờ ngày 8/9/2021.

Nhiều địa phương miền Tây quyết định kéo dài giãn cách xã hội

Cần Thơ tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ 0 giờ ngày 25/8 đến 0 giờ ngày 8/9.

Còn tại An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký văn bản gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 25/8. Theo đó, chỉ đạo kể từ 0 giờ ngày 26/8 đến hết ngày 5/9. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên phạm vi 7 huyện, thành phố trong tỉnh gồm: Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn. Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và Thị xã Tân Châu thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, sau 3 giờ thực hiện giãn xã hội cách theo Chỉ thị 15, từ 3h ngày 23/6, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới. Còn tỉnh Cà Mau, địa phương này tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh, trước đó Cà Mau nới lỏng giãn cách xã hội được sau 3 ngày.

Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 0 giờ ngày 8/9 Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 0 giờ ngày 8/9
Chiều ngày 24/8, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành văn bản số 3508/UBND-HCTC về việc tiếp tục thực hiện và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.
Cà Mau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ 0 giờ ngày 24/8 Cà Mau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ 0 giờ ngày 24/8
Chiều 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, từ 0 giờ ngày 24/8.
Phong tỏa cách ly y tế TP Bạc Liêu, toàn tỉnh áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 Phong tỏa cách ly y tế TP Bạc Liêu, toàn tỉnh áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều quyết định phong tỏa cách ly y tế toàn TP Bạc Liêu; đối với thị xã Giá Rai và các huyện còn lại thì áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Bạc Liêu nới lỏng giãn cách áp dụng Chỉ thị 15, từ ngày 23/8 Bạc Liêu nới lỏng giãn cách áp dụng Chỉ thị 15, từ ngày 23/8
Ngày 21/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ký quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h, ngày 23/8 đến hết ngày 5/9 (trừ các khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao và các khu vực phong tỏa).
In bài viết

Truyền hình