Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), sẽ giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện khóa mới so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Danh sách 54 bí thư thành ủy, tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 Danh sách 43 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy mới được bầu

Được biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung chỉ thị có một số điểm đáng chú ý:

Giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên

Chỉ thị 35 kế thừa có bổ sung 4 nội dung trong Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương khoá XII, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Về số lượng ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ thị 35 quy định: Thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII).

Về quy trình nhân sự, thực hiện theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của cấp ủy có thẩm quyền và được cụ thể hóa để xây dựng quy trình mới đối với 2 đối tượng: Nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy và nhân sự tái cử cấp ủy.

Địa phương, ban ngành không nhất thiết phải có người tham gia cấp ủy

nhan su khoa moi giam 5 so luong tinh uy vien huyen uy vien
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Về cơ cấu cấp ủy theo địa bàn, lĩnh vực, thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Đồng thời, thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu Ban Thường vụ, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Về tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số trong cấp ủy, phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài.

Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND

Thứ nhất, về quy định đổi mới cấp ủy viên, theo Chỉ thị 35, tiếp tục thực hiện chủ trương cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phấn đấu ba độ tuổi trong thường trực cấp ủy.

nhan su khoa moi giam 5 so luong tinh uy vien huyen uy vien
Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND. Ảnh minh hoạ.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Thứ ba, về thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy và chính quyền: Cấp cơ sở tính tới tháng 4/2020; cấp trên trực tiếp cơ sở tính tới tháng 6/2020; cấp trực thuộc Trung ương, tháng 9/2020. Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội tính tới tháng 5/2021.

Thứ tư, về độ tuổi lần đầu tham gia và tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, những người lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ.

Với những cá nhân được giới thiệu tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử.

nhan su khoa moi giam 5 so luong tinh uy vien huyen uy vien Đề nghị bầu 13 Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội

TĐO - Số lượng thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 phó chủ tịch Quốc hội ...

nhan su khoa moi giam 5 so luong tinh uy vien huyen uy vien Hai Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN

Chiều 14/4, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5 (khóa VIII) để kiện toàn ...

nhan su khoa moi giam 5 so luong tinh uy vien huyen uy vien Ngày mai sẽ bầu một số Phó Chủ tịch QH và Ủy viên Ủy ban thường vụ QH

Hôm nay, chủ nhật ngày 3/4/2016, Quốc hội nghỉ làm việc và vào ngày mai 4/4 sẽ xem xét bầu một số Phó Chủ tịch ...

nhan su khoa moi giam 5 so luong tinh uy vien huyen uy vien Còn 6 ủy viên Bộ Chính trị chưa được phân công

Tại Hội nghị trung ương lần hai khai mạc sáng 10-3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập việc Bộ Chính trị đã tiến ...

nhan su khoa moi giam 5 so luong tinh uy vien huyen uy vien Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban bí thư

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính ...

In bài viết

Truyền hình