Ngày 09/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 35).
Tuổi trẻ Cần Thơ tiếp nhận hơn 52 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo cho người dân thành phố Tuổi trẻ Cần Thơ tiếp nhận hơn 52 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo cho người dân thành phố
Dự kiến chi 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động thuê nhà trọ Dự kiến chi 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động thuê nhà trọ

Theo đó, tỉnh Nghệ An hỗ trợ 552.375.000 đồng cho 215 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 6.647.000.000 đồng cho 3.832 người lao động ngừng việc; 6.388.880.000 đồng cho 4.666 trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế.

Nghệ An hỗ trợ hơn 32 tỷ cho gần 21.000 lao động gặp khó khăn
ảnh minh hoạ

Ngoài ra hỗ trợ 1.080.000.000 đồng cho 360 hộ kinh doanh; hỗ trợ 7.655.000.000 đồng đối với 11.770 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh; hỗ trợ 18.550.000 đồng cho 05 người là hướng dẫn viên du lịch.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền 4.848.488.000 đồng để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. Tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền 27.493.317.000 đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên.

Thừa Thiên Huế hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho 138.962 người lao động Thừa Thiên Huế hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng cho 138.962 người lao động
Đã chi 74.000 tỷ đồng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn Đã chi 74.000 tỷ đồng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn
In bài viết

Truyền hình