Theo số liệu từ Sở LĐ, TB&XH tỉnh Quảng Bình, năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 21.000 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có hơn 4.000 lao động được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2023, tỉnh phấn đấu tạo việc làm cho khoảng 18.000 người, trong đó có gần 3.700 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
Năm 2022, Đắk Lắk giải quyết cho gần 1.500 người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài Năm 2022, Đắk Lắk giải quyết cho gần 1.500 người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài
Năm 2022, Nghệ An đưa hơn 24 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Năm 2022, Nghệ An đưa hơn 24 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 21.000 lao động được giải quyết việc làm (đạt 116,67% kế hoạch), trong đó hơn 4.000 lao động được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 108% kế hoạch năm); toàn tỉnh có 6.038 lượt khách hàng được vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì, mở rộng việc làm với tổng doanh số cho vay ước đạt trên 300 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 6.200 người lao động. Tỷ lệ thất nghiệp chung toàn tỉnh giảm xuống còn khoảng 2,9%.

Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đã tổ chức được 46 phiên giao dịch việc làm; có khoảng 30.000 lượt người được tư vấn liên quan đến chế độ, chính sách về việc làm, học nghề và gần 3.000 lượt người được tư vấn về du học, đi làm việc ở nước ngoài; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 4.780 người.

Năm 2022, Quảng Bình có hơn 4.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
Ảnh minh hoạ

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022 cho gần 2.000 học sinh THCS và THPT cùng nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, công tác quản lý đào tạo, giáo vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo.

Theo Kế hoạch năm 2023, Sở LĐ-TB&XH tỉnh sẽ tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện, nâng cao mức sống của người có công; bảo đảm an sinh xã hội; trợ giúp có hiệu quả các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Ngành phấn đấu tạo việc làm cho khoảng 18.000 người, trong đó có gần 3.700 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,7%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,5%; tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 17.000 người...

Nguồn lực hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài Nguồn lực hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Nhiều chính sách kích cầu người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nhiều chính sách kích cầu người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
In bài viết

Truyền hình