Theo Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2019, có 30 người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, 3 người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.
nam 2019 ky luat 30 nguoi dung dau vi de xay ra tham nhung Quốc hội dành 3 ngày cho phiên chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng
nam 2019 ky luat 30 nguoi dung dau vi de xay ra tham nhung Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh có nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội?
nam 2019 ky luat 30 nguoi dung dau vi de xay ra tham nhung Quốc hội dành 3 ngày chất vấn 4 Bộ trưởng, trưởng ngành

Sáng 04/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội nghe Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo về vấn đề phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ.

Theo báo cáo, nhìn chung, năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng có nhiều chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Việc kê khai tài sản, thu nhập tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai. Công khai bản kê khai đạt tỷ lệ 99,4%; có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Chính phủ xử lý kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét xử lý 2 trường hợp.

nam 2019 ky luat 30 nguoi dung dau vi de xay ra tham nhung
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng truyền thống tốt đẹp để đưa hối lộ, tham nhũng.

Năm 2019, có 6 cá nhân nộp lại quà tặng theo quy định với tổng giá trị 182 triệu đồng. Chính phủ cũng phát hiện, xử lý 3 vụ việc nhận quà không đúng quy định với tổng giá trị là 3,99 tỷ đồng.

30 người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, có 3 người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.585 cuộc thanh tra hành chính và 252.499 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 81.835 tỷ đồng và trên 819 ha đất.

nam 2019 ky luat 30 nguoi dung dau vi de xay ra tham nhung
Hơn 1.000 tổ chức, cá nhân bị kiến nghị xử lý hành chính do vi phạm. Ảnh minh hoạ.

Đối với các tập thể và cá nhân để xảy ra vi phạm, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính nhiều tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 102 vụ, 181 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Về công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, toàn ngành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 4.123 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, xử lý, thu hồi 8.163 tỷ đồng (đạt 51%), 340 ha đất (đạt 38%); xử lý hành chính 1.445 tổ chức, 3.800 cá nhân; đôn đốc việc khởi tố 146 vụ, 28 đối tượng.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 122.029 tỷ đồng (tăng thu 28.084 tỷ đồng, giảm chi 28.373 tỷ đồng, xử lý khác 64.572 tỷ đồng); chuyển hồ sơ 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan cảnh sát điều tra; cung cấp 34 bộ hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

Truyền hình