Ngày 16/1, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ra nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Động thái này nhằm góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động.
Doanh nghiệp xuất khẩu lao động được hỗ trợ giải quyết rủi ro liên quan đến người lao động Doanh nghiệp xuất khẩu lao động được hỗ trợ giải quyết rủi ro liên quan đến người lao động
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tăng 1,1 triệu người Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tăng 1,1 triệu người

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là các đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động.

 Theo Bộ LĐ-TB&XH, năm 2022 tổng số lao động bị ảnh hưởng việc làm trong các doanh nghiệp khó khăn bị cắt giảm đơn hàng là trên 637.000 người, trong đó số bị mất việc là hơn 53.000 người (Ảnh minh họa: VnEconomy).
Theo Bộ LĐ-TB&XH, năm 2022 tổng số lao động bị ảnh hưởng việc làm trong các doanh nghiệp khó khăn bị cắt giảm đơn hàng là trên 637.000 người, trong đó số bị mất việc là hơn 53.000 người (Ảnh minh họa: VnEconomy).

Người lao động là đoàn viên công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 mà có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được hỗ trợ một lần với mức 1 triệu đồng/người.

Người lao động là đoàn viên công đoàn có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân), tính từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 được hỗ trợ một lần với mức 2 triệu đồng/người.

Trường hợp người lao động là đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bị xử lý kỷ luật sa thải, thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần với mức 3 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng lưu ý, trường hợp người lao động không phải là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.

Người lao động không là đoàn viên công đoàn nhưng là lao động nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, lao động nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em) được hưởng mức hỗ trợ như đoàn viên công đoàn.

Số người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giảm Số người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giảm
Người lao động Việt Nam thu nhập bình quân 6,7 triệu đồng/tháng trong quý 3/2022 Người lao động Việt Nam thu nhập bình quân 6,7 triệu đồng/tháng trong quý 3/2022
In bài viết

Truyền hình