Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3 năm 2022 là 6,7 triệu đồng, tăng 143.000 đồng so với quý trước.
3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định
Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào nhiều đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào nhiều đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước

Đây là số liệu này được đưa ra trong báo cáo về tình hình lao động việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2022 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 6/10.

Theo Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm 2021, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, thu nhập bình quân của người lao động quý 3 năm nay có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 30,1%, tương ứng tăng khoảng 1,6 triệu đồng.

Còn nếu so với cùng kỳ năm 2019, trước khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, đời sống của người lao động đã trở lại trạng thái bình thường mới và được đảm bảo hơn, với thu nhập bình quân của người lao động quý 3 năm 2022 tăng cao, tăng 14,5%, tương ứng tăng khoảng 854.000 đồng.

Người lao động đạt thu nhập bình quân 6,7 triệu đồng/tháng trong quý 3
Thu nhập bình quân của người lao động vượt trước khi có đại dịch Covid-19 (Ảnh minh họa).

Cũng theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm 2022 là 6,6 triệu đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, tăng 12,4%, tương ứng tăng 727.000 đồng.

Trong 9 tháng năm 2022, nền kinh tế Việt Nam chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ ở tất cả các ngành kinh tế, đời sống của người lao động được đảm bảo hơn. Thu nhập bình quân của người lao động tăng khá ở cả ba khu vực kinh tế.

Thu nhập của lao động làm công hưởng lương là 7,5 triệu đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 805.000 đồng). Lao động làm công hưởng lương tại khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân cao hơn 1,24 lần mức thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương ở khu vực nông thôn, tương ứng 8,4 triệu đồng so với 6,8 triệu đồng.

Tổng cục Thống kê cho biết thêm, trong quý 3 và 9 tháng năm 2022, kinh tế Việt Nam đã đạt được kết quả tăng trưởng cao (13,67%), các hoạt động sản xuất kinh doanh đang lấy lại đà tăng trưởng,… Do đó, thị trường lao động việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2022 cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, trong quý III năm nay, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,8 triệu người, tăng 255,2 nghìn người so với quý trước và tăng 3,5 triệu người so với quý III năm 2021 (quý chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19). Trong đó, tăng chủ yếu ở khu vực thành thị và ở nam giới.

Dù tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên song cả nước vẫn còn gần 1,06 triệu người thất nghiệp và khoảng 871,6 nghìn người thiếu việc làm.

Thu nhập lao động ở thành thị gấp 1,43 lần nông thôn Thu nhập lao động ở thành thị gấp 1,43 lần nông thôn
Thu nhập bình quân mỗi tháng của người lao động 6 tháng đầu năm là 6,5 triệu đồng, tăng 326 nghìn đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,43 lần khu vực nông thôn (8 triệu so với 5,6 triệu đồng).
Đối tượng và mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động được quy định như thế nào? Đối tượng và mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động được quy định như thế nào?
Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động là một thành phần của Quỹ bảo hiểm xã hội để chi trả chế độ dành cho người lao động nhằm bù đắp một phần tổn thất thực tế, cũng giúp chia sẻ rủi ro giữa các doanh nghiệp…
In bài viết

Truyền hình