Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với năm trước.
Quốc hội quyết nghị tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023 Quốc hội quyết nghị tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023
Bốn Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 Bốn Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2023

51,7 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên

Theo công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ngày 29/12, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý IV/2022 ước tính là 52,1 triệu người, tăng 0,3 triệu người so với quý trước và tăng 1,4 triệu người so cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2022 ước đạt 68,5%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm trước.

Tính chung năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2022 ước đạt 68,5%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý IV/2022 ước tính là 51 triệu người, tăng 239,4 nghìn người so với quý trước. Con số này bao gồm 14,1 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 27,7% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 17 triệu người, chiếm 33,2%; khu vực dịch vụ 19,9 triệu người, chiếm 39,1%.Tính chung năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 50,6 triệu người, bao gồm 13,9 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 2,5% so với năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 17 triệu người, tăng 4,5%; khu vực dịch vụ là 19,7 triệu người, tăng 6,1%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tăng 1,1 triệu người
Ảnh minh họa.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2022 là 2,32%

Cũng theo cơ quan thống kê quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý IV/2022 ước tính là 2,32%, tăng 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,24 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,32%, trong đó khu vực thành thị là 2,79%; khu vực nông thôn là 2,03%.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý IV/2022 là 7,7%, giảm 0,32 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,08 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) năm 2022 ước tính là 7,72%, trong đó khu vực thành thị là 9,7%; khu vực nông thôn là 6,68%.

Tính chung năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,32%, trong đó khu vực thành thị là 2,79%; khu vực nông thôn là 2,03%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý IV/2022 là 1,98%, tăng 0,06 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,39 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2022, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,21%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,7%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,51%.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2022 là 56,2%; quý II là 55,6%; quý III là 54,1% và quý IV ước tính là 54,6%.

Tính chung năm 2022, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 54,9%, trong đó khu vực thành thị năm 2022 là 46,5% và trong khu vực nông thôn là 61,9% (năm 2021 tương ứng là 56,2%; 48%; 63,3%).

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý IV/2022 là 7,7 triệu đồng/tháng, tăng 71 nghìn đồng so với quý trước và tăng 1,6 triệu đồng so cùng kỳ năm trước

Trong đó, thu nhập của lao động nam là 8,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,1 triệu đồng/tháng. Tính chung năm 2022, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 992 nghìn đồng so với năm trước.

ĐBQH đề nghị tăng lương cơ sở ngay từ 1/1/2023 ĐBQH đề nghị tăng lương cơ sở ngay từ 1/1/2023
Đại biểu Quốc hội đề nghị thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở càng sớm càng tốt, có thể áp dụng ngay từ 1/1/2023, nhằm kịp thời hỗ trợ giảm khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh giá cả các mặt hàng tăng.
Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà tổng trị giá hơn 77 triệu đồng cho lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới Việt Nam - Lào Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà tổng trị giá hơn 77 triệu đồng cho lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới Việt Nam - Lào
Ngày 29/10, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà cho lực lượng vũ trang, nhân dân biên giới Việt Nam - Lào với tổng trị giá hơn 77 triệu đồng.
nhandan.vn
In bài viết

Truyền hình