Sáng 1/9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh
Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh
lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh

lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh
lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh

lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh

Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh

lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh

lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh
lanh dao dang nha nuoc mttq viet nam vao lang vieng chu tich ho chi minh
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Mnh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

www.vietnamplus.vn
In bài viết

Truyền hình