Ngày 10/9/2022 tại huyện Naxaythong, thủ đô Viêng Chăn đã khai mạc đợt diễn tập tập cứu hộ, cứu nạn giữa quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia. Đây là lần đầu tiên quân đội 3 nước tổ chức diễn tập trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn.
Nghệ An tổ chức tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia Nghệ An tổ chức tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia
Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững Giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
Trung tướng Chanthong Soneta-at, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang phát biểu khai mạc đợt diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào
Trung tướng Chanthong Soneta-at, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang phát biểu khai mạc đợt diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang đưa một người dân bị cây đè và bị vùi lấp đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập. (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang đưa một người dân bị cây đè và bị vùi lấp đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập. (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang đưa một người dân bị bùn, đất bị vùi lấp đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào)
Các chiến sĩ đang đưa một người dân bị bùn, đất bị vùi lấp đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào)
Trực thăng của Việt Nam đang tham gia cứu hộ trên mặt nước trong một tình huống giả định tại diễn tập. (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Trực thăng của Việt Nam đang tham gia cứu hộ trên mặt nước trong một tình huống giả định tại diễn tập. (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang đưa một người dân lên trực thăng đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang đưa một người dân lên trực thăng đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang đưa một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang đưa một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang hỗ trợ một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào
Các chiến sĩ đang hỗ trợ một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Phà của quân đội đang chở người dân được cứu nạn trong một tình huống giả định tại diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào
Phà của quân đội đang chở người dân được cứu nạn trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Trực thăng đang thả người xuống để cứu hộ người dân trong một tình huống giả định tại diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào
Trực thăng đang thả người xuống để cứu hộ người dân trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các thuyền cứu hộ đang đưa một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào
Các thuyền cứu hộ đang đưa một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang đưa một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào
Các chiến sĩ đang đưa một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Các chiến sĩ đang đưa một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào
Các chiến sĩ đang đưa một người dân đi cấp cứu trong một tình huống giả định tại diễn tập (Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Đoàn Lào tại Lễ khai mạc. Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào
Đoàn Lào tại Lễ khai mạc (Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc. Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào
Đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc (Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Đoàn Campuchia tại Lễ khai mạc. Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào
Đoàn Campuchia tại Lễ khai mạc (Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Quang cảnh tại Lễ khai mạc. Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào
Quang cảnh tại Lễ khai mạc (Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào).
Cờ Khmer được đưa vào tranh tài lần đầu tiên tại Games 32 được tổ chức ở Campuchia Cờ Khmer được đưa vào tranh tài lần đầu tiên tại Games 32 được tổ chức ở Campuchia
Đại sứ quán Lào tổ chức giải giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Lào 202 Đại sứ quán Lào tổ chức giải giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Lào 202
In bài viết

Truyền hình