Lãi Suất Ngân Hàng Agribank trong tháng 10 cao nhất 6,8%. Với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất của ngân hàng Agribank là 4,5%; kỳ hạn 6 đều có lãi suất là 5,5%; lãi suất 5,6% cho kỳ hạn 9 tháng và 6,8% là lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.
Bảng giá xe máy SYM mới nhất tháng 10/2019 Bảng giá xe Audi mới nhất tháng 10/2019 Bảng giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 10/2019
lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 102019
Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 10/2019

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản, thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt. Theo báo cáo của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc năm 2007, Agribank cũng là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Theo đó, tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kì hạn đang được Agribank áp dụng cùng mức lãi suất là 0,2%/năm cho cả khách hàng là cá nhân và tổ chức.

Lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong tháng 10 không thay đổi so với các tháng trước với mức lãi suất huy động cao nhất tiếp tục duy trì ở mức 6,8%/năm.

Cụ thể, đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1 tháng đến 24 tháng dao động từ 4,5%/năm đến 6,8%/năm.

Trong đó, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,5%/năm. Lãi suất tiết kiệm kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng là 5%/năm; Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,5%/năm; Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,6%/năm. Đối với các kì hạn 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng đang được áp dụng cùng mức lãi suất là 6,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 10/2019

lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 102019
Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 10/2019

Đối với khách hàng tổ chức, lãi suất tiền gửi có kì hạn cũng dao động từ 4,5% đến 6,8%/năm.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng đang được huy động với mức lãi suất 4,5%/năm; kì hạn 3 tháng là 5%/năm.

Kì hạn 6 tháng và 9 tháng đang được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 5,5%/năm và 5,6%/năm.

Đối với kì hạn 12 và 13 tháng, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm, bằng mức lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng doanh nghiệp

lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 102019
Lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng doanh nghiệp
In bài viết

Truyền hình