Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1330/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Ban Chỉ đạo). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban.
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2022 Thủ tướng Chính phủ chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2022
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
Tiếp tục xây dựng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc Tiếp tục xây dựng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc
Đây là một trong những mục tiêu tổng quát được đưa ra trong định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt.
Kiện toàn BCĐ xây dựng Nhà Quốc hội Lào

Công trình Nhà Quốc hội Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn.

Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Tài chính.

Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo này thay thế danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-TTg ngày 16/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quyết định số 1204/QĐ-TTg ngày 16/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giữ nguyên không thay đổi.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'', GS.TS Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có bài viết quan trọng ''Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam''.
Xây dựng khung pháp lý ổn định, toàn diện cho quan hệ hợp tác nhân dân Việt Nam - Uzbekistan Xây dựng khung pháp lý ổn định, toàn diện cho quan hệ hợp tác nhân dân Việt Nam - Uzbekistan
Đó là mục tiêu và ý nghĩa quan trọng của việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Hội Hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan với Uỷ ban quan hệ giữa các dân tộc và hợp tác hữu nghị với nước ngoài của Uzbekistan, Hội Hữu nghị Uzbekistan – Việt Nam…
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 12-14/7 tới để xem xét công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
In bài viết

Truyền hình