Kiện toàn BCĐ xây dựng Nhà Quốc hội Lào

Kiện toàn BCĐ xây dựng Nhà Quốc hội Lào
Chính trị - Xã hội - 27-07-2021 09:02
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1330/QĐ-TTg kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Ban Chỉ đạo). Phó Thủ ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile