Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành đợt kiểm tra tại nhiều cơ quan, đơn vị với hàng loạt nội dung liên quan đến công tác cán bộ, bao gồm bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển cán bộ.
Tổng cục Thuế bổ nhiệm 141 lãnh đạo khi chưa đủ tiêu chuẩn Lương công chức ngang lương Bộ trưởng gần 15 triệu đồng/tháng Bộ Nội vụ sẽ giảm 15% biên chế và tập trung làm 3 việc

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký ban hành văn bản số 2835/KH-BNV về Kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 nhằm triển khai quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ.

Mục đích của việc kiểm tra lần này là nhằm đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, ngăn chặn nạn chạy chức chạy quyền.

Đối tượng kiểm tra bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và cá nhân có liên quan. Cụ thể, trong quý III/2019, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra tại Ban Tôn giáo Chính phủ và Tạp chí Tổ chức nhà nước; quý IV kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức như việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và tổ chức thi tuyển, xét tuyển để tuyển dụng cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền trong công tác tiếp nhận, tuyển dụng, việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức.

bo noi vu sap kiem tra cong tac can bo o nhieu co quan
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Về công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại; cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá; thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại; trình tự, thủ tục đánh giá hàng năm; trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, khi kết thúc thời hạn luân chuyển, biệt phái.

Về công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra việc rà soát, thẩm định cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; việc bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, uy tín cán bộ công chức, viên chức trước khi quy hoạch; việc quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vũ cũng sẽ kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng về việc chuẩn hoá trình độ, kiến thức cho công chức, viên chức đương chức và cán bộ, công chức, viên chức dự nguồn trong quy hoạch.

Với công tác bổ nhiệm, Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền bổ nhiệm; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm; trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

Với công tác điều động, luân chuyển cán bộ, kiểm tra việc bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó là việc theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ khi điều động, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau điều động, luân chuyển.

bo noi vu sap kiem tra cong tac can bo o nhieu co quan
Bộ Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra công tác cán bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị trong năm 2019. Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ còn kiểm tra việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như về trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp khi xảy ra vi phạm...

Cũng trong kế hoạch này, bộ sẽ kiểm tra việc thực hiện chính sách cho cán bộ về lương, thưởng, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức.

Bộ Nội vụ đề ra nguyên tắc khi phát hiện tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác cán bộ phải tiến hành kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu; báo cáo, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; thu thập, kiểm tra, xác minh và nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, làm cơ sở để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ.

bo noi vu sap kiem tra cong tac can bo o nhieu co quan Bộ Nội vụ đề nghị công an điều tra vụ mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh

Bộ Nội vụ đang đề nghị công an điều tra vụ mất hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng ...

bo noi vu sap kiem tra cong tac can bo o nhieu co quan Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng các trường hợp tinh giản biên chế

TĐO - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tinh giản biên chế của ...

bo noi vu sap kiem tra cong tac can bo o nhieu co quan Bộ Nội vụ bác đề xuất bổ sung Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Liên quan đến việc "bác" đề xuất bổ nhiệm ông Lê Trung Chính làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đại diện Bộ Nội ...

bo noi vu sap kiem tra cong tac can bo o nhieu co quan Thanh tra việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài và thi công chức tại Bộ Nội vụ

TĐO - Năm 2017, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện 23 cuộc thanh tra chính thức và 6 cuộc thanh tra dự phòng, trong ...

bo noi vu sap kiem tra cong tac can bo o nhieu co quan Thủ tướng giao Bộ Nội vụ thanh tra Sở 44 “lãnh đạo”

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ thanh tra công vụ tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương.

bo noi vu sap kiem tra cong tac can bo o nhieu co quan Bộ Nội vụ nói gì trước vụ Quảng Nam bổ nhiệm Giám đốc sở 30 tuổi?

“Việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý của chúng ta đều phải căn cứ vào các quy định của Đảng, của Nhà ...

Truyền hình