Chỉ số đo lường tình trạng bình đẳng giữa nam và nữ trên toàn cầu đã được cải thiện đáng kể trong 10 năm qua khi tăng từ 70 lên 75.
infographics tinh trang bat binh dang toan cau duoc cai thien

Truyền hình