100 đại biểu là các trưởng thôn/bản, chi hội trưởng phụ nữ, người có uy tín tại cộng đồng từ Điện Biên và Lào Cai đã tham gia lớp tập huấn "Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cộng đồng".
Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, học sinh Nam Định Tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, học sinh Nam Định
Tân Lạc (Hòa Bình): Nâng cao nhận thức về giới tính, khuyết tật quyền trẻ em cho 400 học sinh Tân Lạc (Hòa Bình): Nâng cao nhận thức về giới tính, khuyết tật quyền trẻ em cho 400 học sinh
Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cộng đồng
100 đại biểu tham gia lớp tập huấn "Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cộng đồng" (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam).
Từ ngày 24/3-26/3, tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã diễn ra lớp tập huấn về "Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cộng đồng" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức.

Lớp tập huấn được tổ chức cho 100 đại biểu là các trưởng thôn/bản, chi hội trưởng phụ nữ, người có uy tín tại cộng đồng, Hội LHPN 2 xã Mường Mươn, Lùng Phình (xã Mườn Mương thuộc huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên; xã Lùng Phình thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), là 2 xã chỉ đạo điểm Dự án 8 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu một số khái niệm cơ bản về giới; các vấn đề giới của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong một số lĩnh vực; vấn đề bất bình đẳng giới và vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số. Từ đó phân tích các nguyên nhân và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề giới; khái niệm lồng ghép giới; lồng ghép giới trong truyền thông và hoạt động cộng đồng; truyền thông về bình đẳng giới; thu hút sự tham gia của nam giới trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Thông qua hoạt động này, các đại biểu cơ bản hiểu được trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cả nam và nữ đều được đảm bảo các quyền như nhau. Mọi người đều có vị trí, vai trò, trách nhiệm ngang nhau. Do đó, cùng tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi như nhau; được hưởng lợi ngang nhau; cùng xóa bỏ các định kiến giới, rào cản giới, khuôn mẫu giới; cùng tôn trọng sự khác biệt giữa nam và nữ. Các đại biểu nhận định, thừa nhận và xem xét sự khác biệt giữa nam và nữ; tạo điều kiện thuận lợi cho nam và nữ dựa trên sự khác biệt của họ.

Các đại biểu dự tập huấn nhận thức được trách nhiệm của cá nhân bản thân là người nêu gương, tiên phong đi trước trong việc không được có hành vi bạo lực gia đình và lên án các hành vi bạo lực gia đình; đối với gia đình. Cần giáo dục nhắc nhở các thành viên trong gia định không có hành vi bạo lực, kịp thời hòa giải mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, phối hợp với các tổ chức tại địa phương để phòng, chống bạo lực gia đình... Qua đó hiểu được và sẵn sàng tham gia chia sẻ việc nhà; việc nhỏ, việc to thì cùng lo, cùng quyết để gia đình hạnh phúc.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao năng lực tiếng Nhật cho ngành du lịch TP.HCM Nâng cao năng lực tiếng Nhật cho ngành du lịch TP.HCM
Việt Nam sẽ đóng góp, ủng hộ các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực thể chế và hiệu quả hoạt động của ASEAN Việt Nam sẽ đóng góp, ủng hộ các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực thể chế và hiệu quả hoạt động của ASEAN
In bài viết

Truyền hình