Ngày 25/6, Hội thân nhân Việt Kiều thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022- 2027.
Nữ Doanh nhân Việt kiều kết nối những nhịp cầu yêu thương Nữ Doanh nhân Việt kiều kết nối những nhịp cầu yêu thương
Việt kiều tại Séc long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022 Việt kiều tại Séc long trọng tổ chức Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương 2022

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Hội thân nhân Việt kiều thị xã Quảng Yên nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 người. Ông Phạm Xuân Thiểm được bầu làm Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu 28 đại biểu dự đại hội Hội thân nhân Việt Kiều tỉnh.

Ban chấp hành Hội thân nhân Việt kiều TX Quảng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2022- 2027.
Ban chấp hành Hội thân nhân Việt kiều thị xã Quảng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt. Ảnh: Cổng TTĐT thị xã Quảng Yên

Nhân dịp này, UBND thị xã Quảng Yên đã khen thưởng 2 tập thể, và 5 cá nhân. Hội thân nhân Việt kiều thị xã Quảng Yên khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ 2016-2022, Hội thân nhân Việt Kiều thị xã Quảng Yên luôn làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho hội viên và kiều bào ở nước ngoài nắm được tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của của đất nước nói chung, của thị xã Quảng Yên nói riêng. Thông qua hội viên cũng như nhân thân của hội viên đang sinh sống ở nước ngoài đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hình ảnh, con người Quảng Yên nói riêng, Quảng Ninh nói chung và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hội cũng làm tốt công tác vận động các chi hội, hội viên gia đình thân nhân Việt kiều, kiều bào Quảng Yên ở nước ngoài chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Yên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội từng năm, đóng góp chung trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện Hội thân nhân Việt kiều thị xã Quảng Yên có 5 chi hội với 1.751 người lao động học tập, làm ăn sinh sống định cư ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tỉnh Quảng Trị tiếp các đoàn ngoại giao và bà con kiều bào Lào, Thái Lan Tỉnh Quảng Trị tiếp các đoàn ngoại giao và bà con kiều bào Lào, Thái Lan
Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với một số trí thức Việt Kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với một số trí thức Việt Kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York
In bài viết

Truyền hình