UBND TP Hà Nội vừa công khai kết quả kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng 42 công trình chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Theo kết quả của Sở Xây dựng, trong số 42 nhà chung cư được đánh giá trong đợt này có 2 chung cư nguy hiểm mức độ D là G6A Thành Công và Nhà A Ngọc Khánh. Công trình K3 Hào Nam ở mức độ B. Còn lại 39 công trình nguy hiểm mức độ C.

Công trình nhà G6 Thành Công được đánh giá nguy hiểm ở mức độ D cần phải tháo dỡ và di chuyển

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND quận Ba Đình chỉ đạo các phường Ngọc Khánh, Thành Công và các tổ chức đoàn thể ở địa phương thông báo tới các chủ sở hữu, sử dụng đang cư trú tại 2 chung cư là nhà nguy hiểm mức độ D chủ động tháo dỡ các phần cơi nới trái phép làm ảnh hưởng tới kết cấu công trình. Đồng thời, lắp đặt biển báo, rào chắn, chống đỡ những kết cấu nguy hiểm và xây dựng phương án đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Tổ chức khảo sát, lập phương án và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, di chuyển các hộ gia đình, tổng hợp nhu cầu tạm cư trình UBND TP quyết định để tổ chức di chuyển các hộ gia đình, cá nhân đang cư trú tại các nhà chung cư nguy hiểm mức độ D.

Nam Thanh

In bài viết

Truyền hình