Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được công bố lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân từ ngày 20/10 đến ngày 10/11/2020.Đây là lần xin ý kiến nhân dân rộng rãi nhất vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm, sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân vào công việc hệ trọng của đất nước.
Đảng viên Hà Nội góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Đảng viên Hà Nội góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng
Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn, một số đảng viên bày tỏ ý kiến rằng Đảng cần nghiên cứu bổ sung thêm giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nhất là thị trường quyền sử dụng đất.
Cộng đồng người Việt tại Australia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng Cộng đồng người Việt tại Australia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng
Các đại biểu đã đưa ra nhiều nhận xét, góp ý, đề xuất cụ thể về nội dung các văn kiện, tập trung vào các vấn đề kinh tế, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển bền vững...

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, đây là lần xin ý kiến rộng rãi nhất của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Sau lần lấy ý kiến này, các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp để hoàn thiện dự thảo văn kiện, trình ra Trung ương lần cuối và trình ra Đại hội.

Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú cho biết Trung ương đã phân công các đầu mối có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân. Các ý kiến sẽ được chuyển về các Tiểu ban và các Tổ biên tập sẽ nghiên cứu rất nghiêm túc, tiếp thu đến mức cao nhất những ý kiến hợp lý để hoàn chỉnh văn kiện.

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng XIII: phát huy dân chủ, trách nhiệm, sức sáng tạo của toàn dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, cũng như những lần trước đây nhưng lần góp ý này quy trình chặt chẽ hơn, phạm vi rộng rãi hơn. Sau khi nhân dân góp ý, các Tiểu ban tiếp thu, hoàn thiện, Bộ Chính trị lắng nghe, Trung ương lắng nghe một lần nữa để tiếp thu triệt để ý kiến của dân rồi mới trình ra Đại hội. "Quy trình lần này làm chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn, nghiêm túc hơn," Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú đánh giá.

"Các Tiểu ban phải giải trình ý nào tiếp thu và tiếp thu thế nào, thể hiện trong văn bản thế nào so với trước; chỗ nào tiếp thu, chỗ nào chưa tiếp thu, vì sao. Tức là phải giải trình rất cặn kẽ lý do tiếp thu và những chỗ chưa tiếp thu," Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú nêu.

"Việc lấy ý kiến nhân dân để ý Đảng, lòng dân là một. Những điểm nhân dân đóng góp, hợp lý, có lợi cho đất nước, có lợi cho nhân dân thì phải tiếp thu tối đa," Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú khẳng định.

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII cho biết hiện các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng đang khẩn trương tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài để hoàn thiện dự thảo các Văn kiện, trình Trung ương tại Hội nghị 14 sắp tới.

Ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, đánh giá các dự thảo báo cáo được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, phương pháp xây dựng bố cục và nội dung rõ ràng, chi tiết, không chỉ có báo cáo chung mà có cả các báo cáo chuyên đề. Dự thảo Báo cáo chính trị mang tính tổng kết khá cụ thể, dễ hiểu, nghiêm túc, khoa học, cập nhật những thông tin mới ở trong nước và quốc tế.

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng XIII: phát huy dân chủ, trách nhiệm, sức sáng tạo của toàn dân

Đại biểu tham dự Hội nghị góp ý kiến Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá “Việc nghiên cứu, thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân."

Cùng với công bố, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, quy trình tiếp thu các ý kiến đóng góp kỹ lưỡng, bài bản, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giới trẻ chủ động góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng Giới trẻ chủ động góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng
Bộ GD-ĐT sẽ mở rộng các kênh đóng góp ý kiến để nắm bắt thông tin các vấn đề của sách giáo khoa lớp 1 Bộ GD-ĐT sẽ mở rộng các kênh đóng góp ý kiến để nắm bắt thông tin các vấn đề của sách giáo khoa lớp 1
Chống phá Đại hội Đảng XIII vẫn thủ đoạn, chiêu bài cũ Chống phá Đại hội Đảng XIII vẫn thủ đoạn, chiêu bài cũ
In bài viết

Truyền hình