Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:51 | 20/04/2024 GMT+7

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

aa
Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 19/4, Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương, kết nối với 52 điểm cầu địa phương. Hơn 500 đại biểu tham dự và hàng chục tham luận được trình bày thuộc 6 nhóm vấn đề trọng tâm ở nhiều lĩnh vực công tác và cơ chế, chính sách.

Hội nghị giao ban trực tuyến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh/thành phố (Ảnh: Đinh Hòa)
Hội nghị giao ban trực tuyến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh/thành phố (Ảnh: Đinh Hòa)

Tại hội nghị, các Liên hiệp địa phương đã được thông tin về kết quả, kế hoạch thực hiện trọng tâm công tác năm 2024; các giải pháp củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Liên hiệp địa phương đánh giá cao việc tổ chức hội nghị trực tuyến, coi đây là kênh thông tin kịp thời những định hướng triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân đến các địa phương, tạo sự thống nhất trong hệ thống. Hội nghị cũng là diễn đàn để các Liên hiệp địa phương thông tin tình hình thực tiễn tại địa phương đến lãnh đạo Liên hiệp Trung ương. Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến đối với 6 nhóm nội dung: tên gọi của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; điều lệ, định hướng công tác, phối hợp trên - dưới, trong - ngoài; công tác đào tạo công chức, người lao động; công tác thi đua khen thưởng; phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các bộ, ngành, cơ quan khác; thể chế hóa các văn bản, quy định của Đảng.

Sôi động, toàn diện và đa dạng ý kiến từ địa phương

Ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình phát biểu tại điểm cầu Quảng Bình. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình phát biểu tại điểm cầu Quảng Bình. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đề xuất Lãnh đạo VUFO tham mưu với Thủ tướng Chính phủ, trao đổi với bộ, ngành, địa phương sớm triển khai thể chế hóa Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương cho rằng cần thống nhất, đồng bộ mô hình tổ chức, bộ máy, tên gọi, nhận diện của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; sớm có mẫu báo cáo thống nhất, quy định về cơ cấu thi đua khen thưởng.

Ông Đỗ Việt Hà, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề cần có sự thống nhất giữa Điều lệ (sửa đổi) của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và điều lệ của các Liên hiệp địa phương; bảo đảm chế độ cho cán bộ chuyên trách của Liên hiệp địa phương; xem xét chia cụm thi đua và cụm công tác theo tính chất, quy mô, mô hình của Liên hiệp địa phương; tăng cường đưa các sự kiện, hoạt động về địa phương...

Ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đề xuất VUFO ký kết thỏa thuận hợp tác với một số bộ, ngành liên quan để tạo điều kiện cho các Liên hiệp địa phương hoạt động thuận lợi hơn. Các Hội trung ương tăng cường hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ các Hội địa phương.

Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại đầu cầu Đồng Tháp. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại đầu cầu Đồng Tháp. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp cho rằng, để chủ trương thống nhất tổ chức bộ máy hoạt động của Liên hiệp Trung ương và địa phương thành công cần thống nhất số lượng biên chế, tổ chức bộ máy ở Liên hiệp địa phương. Liên hiệp Trung ương cần làm việc với bộ, ngành Trung ương có liên quan để đề xuất phân bổ biên chế về các tỉnh, thành. Bên cạnh đó, ông đề xuất Liên hiệp Trung ương phối hợp với các trường, học viện đào tạo dài hạn cho cán bộ Liên hiệp địa phương; nghiên cứu thành lập tổ/ban công tác phi chính phủ nước ngoài ở địa phương.

Phối hợp chặt chẽ, thống nhất và khoa học

Tại Hội nghị, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã giải đáp các ý kiến của lãnh đạo các Liên hiệp địa phương.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đối với việc sửa đổi Điều lệ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ lấy ý kiến của 52 Liên hiệp địa phương và trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII.

Đối với công tác đào tạo bồi dưỡng, dự kiến năm 2024 VUFO sẽ tổ chức hai đợt tập huấn. Ngoài nhóm đối tượng là lãnh đạo các Liên hiệp địa phương, sẽ tổ chức tập huấn cho các chuyên viên phụ trách/chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân ở các địa phương. Chương trình tập huấn, đào tạo có giáo trình với các chuyên đề phản ánh rõ nét hoạt động chuyên môn trong hệ thống Liên hiệp.

Về công tác thi đua khen thưởng, hiện Cơ quan thường trực đã hoàn thiện dự thảo quy chế thi đua, khen thưởng (sửa đổi), trong đó sẽ chia cụm thi đua, gồm cả hoạt động và thi đua với nhiều nội dung.

Đối với đề xuất ký kết thỏa thuận phối hợp công tác, ông Phan Anh Sơn cho biết, thời gian tới VUFO sẽ đẩy mạnh xây dựng dựng thỏa thuận với các đối tác nước ngoài. Đối với các bộ, ngành, cơ quan sẽ tăng cường họp, trao đổi, chia sẻ thông tin, cung cấp thông tin, mời tham gia các cơ chế họp... Với địa phương, khuyến khích tích cực phối hợp với các sở, ngành, qua đó tăng thêm uy tín của Liên hiệp địa phương.

Về việc thể chế hóa các văn bản, quy định của Đảng, hiện Quyết định 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư đã có hiệu lực thi hành. Theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại cuộc họp ngày 10/1/2024, từ nay đến ngày 30/6 Bộ Nội vụ sẽ trình ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP, trên cơ sở đó Ban Dân vận Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Đối với việc thông tin định hướng công tác, từ năm 2024, Liên hiệp Trung ương sẽ có sự điều chỉnh, gửi định hướng công tác vào đầu tháng 7 để phục vụ công tác của Liên hiệp địa phương. Trong đó, ngoài nội dung định hướng chung, sẽ nêu một số định hướng chi tiết đối với một số địa bàn, khu vực và nước cụ thể. Liên hiệp Trung ương cũng sẽ tiếp tục tăng cường đưa các hoạt động của các tổ chức thành viên ở Trung ương xuống các địa phương.

Theo ông Phan Anh Sơn, dự kiến trong tháng 7/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân tại Hà Nội. Đây là hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để các tỉnh/thành ủy hỗ trợ tích cực hơn, tạo điều kiện cho 52 Liên hiệp địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với Ban thường vụ các tỉnh/thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm gia tăng hiệu lực của những đề xuất từ các Liên hiệp địa phương.

Phổ biến, quán triệt và thông tin tình hình công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Phổ biến, quán triệt và thông tin tình hình công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ghi nhận nỗ lực thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nga của các thành viên Hội hữu nghị Nga - Việt

Ghi nhận nỗ lực thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nga của các thành viên Hội hữu nghị Nga - Việt

Ngày 23/5, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Moskva (Liên bang Nga) đã diễn ra lễ trao tặng các huân, huy chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho các thành viên Hội hữu nghị Nga - Việt vì những đóng góp to lớn cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Cập nhật thông tin đất nước Nga cho những người bạn Việt Nam

Cập nhật thông tin đất nước Nga cho những người bạn Việt Nam

Gần 200 đại biểu là cán bộ đối ngoại trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các giảng viên, sinh viên trường đại học, viện nghiên cứu... đã được cập nhật về tình hình nước Nga hiện nay; hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong buổi chia sẻ thông tin do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 15/5 tại Hà Nội.
Bạn bè Trung Quốc ấn tượng với công tác tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạn bè Trung Quốc ấn tượng với công tác tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm hoành tráng, công tác đón tiếp chu đáo, món ăn Việt ngon như cơm nhà... là những ấn tượng của bạn bè Trung Quốc khi sang Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các tin bài khác

Tây Ninh, Bình Định thành lập, ra mắt hội hữu nghị và chi hội hữu nghị mới

Tây Ninh, Bình Định thành lập, ra mắt hội hữu nghị và chi hội hữu nghị mới

Trong những ngày qua, nhiều hội hữu nghị và chi hội hữu nghị thuộc tỉnh Tây Ninh và Bình Định được thành lập và ra mắt.
Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba ủng hộ tiến trình đối thoại và hợp tác giữa Cuba và Hoa Kỳ

Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba ủng hộ tiến trình đối thoại và hợp tác giữa Cuba và Hoa Kỳ

Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba cho rằng, việc chính phủ Hoa Kỳ đưa Cuba ra khỏi "Danh sách các quốc gia không hợp tác với nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ năm 2023" là việc làm cần thiết nhưng chưa đầy đủ.
Mái nhà chung của những người yêu mến nước Nga

Mái nhà chung của những người yêu mến nước Nga

Kế thừa truyền thống của Hội hữu nghị Việt - Xô trước đây, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố Hải Phòng tích cực đổi mới mô hình hoạt động cho phù hợp với tình hình hiện tại. Hiện Hội có 7 chi hội với gần 600 hội viên.
Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore sẵn sàng hỗ trợ Đại học Công nghệ Nanyang kết nối với các trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam

Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore sẵn sàng hỗ trợ Đại học Công nghệ Nanyang kết nối với các trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 28/5 tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore có cuộc tiếp bà Kate Bui, Trợ lý giám đốc cấp cao Trường Kinh doanh Nanyang (Nanyang Business School) thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU Singapore).

Đọc nhiều

Từ 10/6, căn hộ thương mại 45-70m2 ở Hà Nội chỉ phù hợp ở 2 người

Từ 10/6, căn hộ thương mại 45-70m2 ở Hà Nội chỉ phù hợp ở 2 người

Với căn hộ một phòng ở của chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại, diện tích sử dụng 25-45 m2 tính một người; căn hộ 2 phòng ở, diện tích sử dụng trên 45-70 m2 tính 2 người
Người Hoa ở Việt Nam: Hòa hợp và bản sắc

Người Hoa ở Việt Nam: Hòa hợp và bản sắc

Di cư vào Việt Nam từ nhiều địa phương của Trung Quốc, bằng nhiều con đường khác nhau, trong những thời gian khác nhau, đến nay người Hoa là một cộng đồng dân tộc của Việt Nam. Họ đã hòa hợp và hạnh phúc với cuộc sống nơi đây cùng với sự đóng góp những yếu tố văn hóa và đời sống giàu bản sắc.
Giá xăng có thể giảm tới 800 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 30/5

Giá xăng có thể giảm tới 800 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 30/5

Giá xăng bán lẻ E5 RON 92 có thể giảm về mức 21.619 đồng/lít và giá xăng RON 95 về mức 22.409 đồng/lít.
Thúc đẩy kết nghĩa Hà Nội và Caracas (Venezuela)

Thúc đẩy kết nghĩa Hà Nội và Caracas (Venezuela)

Đó là nội dung trao đổi giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Juan Carlos Fernandes Juárez ngày 27/5 tại Hà Nội.
Quảng Trị - Salavan: giữ bình yên vùng biên giới từ mô hình kết nghĩa

Quảng Trị - Salavan: giữ bình yên vùng biên giới từ mô hình kết nghĩa

Ngày 28/5, tại xã Ba Tầng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa các thôn Loa, Trùm (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) với các bản Rạ, A Dông, Xê (huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, Lào).
Phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Huyện ủy các huyện biên giới tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2023.
Lớn lên từ biển

Lớn lên từ biển

Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Đức Thạnh - ngư dân tiêu biểu ở làng chài Mỹ Á, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ). Anh cùng những người bạn dọc ngang khắp biển cả, đặc biệt là bám ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa để đánh bắt hải sản.
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
cap nhat thong tin dat nuoc nga cho nhung nguoi ban viet nam
inforgraphic quan ly phuong tien co gioi nuoc ngoai tham gia giao thong tai viet nam
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
Xin chờ trong giây lát...
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/5: Cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 22/5), nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Thời tiết ngày 18/5: Hà Nội có mưa rào và dông về đêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Cảnh báo tình trạng lừa đảo đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Ngày 16/5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo người lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp.
Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, đêm mưa dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 14/5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm mưa dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C.
Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, sẽ có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5-7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão (từ tháng 9-11/2024).
Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Từ 1/7 sử dụng duy nhất ứng dụng VNeID khi làm dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và nhà nước.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động