Trong thời gian qua, cộng đồng kiều bào đã và đang có những đóng góp thiết thực trong chiến lược ngoại giao của đất nước.
In bài viết

Truyền hình