Điểm trúng tuyển Đại học Huế bổ sung đợt 1 năm 2020: Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT và phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với kết quả thi tuyển sinh các môn năng khiếu năm 2020.
Điểm sàn Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Đại học Hạ Long xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Hạ Long xét tuyển năm 2020

Điểm trúng tuyển này được áp dụng cho thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển và thỏa mãn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định, cụ thể:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên24.0

(chưa cộng điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực);

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành còn lại18.0 (chưa cộng điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực).

Dai hoc Hue cong bo diem trung tuyen bo sung dot 1 nam 2020

Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Nông Lâm TP HCM xét học bạ năm 2020 Điểm sàn Nông Lâm TP HCM xét học bạ năm 2020

In bài viết

Truyền hình