Điểm xét tuyển học bạ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 2020: Mức điểm xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã được công bố.
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 2 Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 2
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên - Môi trường TP HCM năm 2020 xét học bạ Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên - Môi trường TP HCM năm 2020 xét học bạ

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (mã trường: SKV) công bố mức điểm xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Mức điểm xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, B00, D01

18.0

2

Kế toán

7340301

A00, A01, B00, D01

18.0

3

Quản trị nhân lực

7340404

A00, A01, B00, D01

18.0

4

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

A00, A01, B00, D01

18.0

5

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, B00, D01

18.0

6

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

A00, A01, B00, D01

18.0

7

Công nghệ chế tạo máy

7510202

A00, A01, B00, D01

18.0

8

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00, A01, B00, D01

18.0

9

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

A00, A01, B00, D01

18.0

10

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

7510302

A00, A01, B00, D01

18.0

11

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

A00, A01, B00, D01

18.0

12

Sư phạm công nghệ

7140246

A00, A01, B00, D01

24.0 và học lực lớp 12 xếp loại giỏi

Ghi chú:

- Cách tính Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Điểm học tập*3 + Điểm ưu tiên (Đối tượng + Khu vực ) (nếu có);

- Cách tính điểm học tập:

+ Cách 1: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn xét tuyển.

+ Cách 2: Điểm học tập là điểm trung bình chung năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

Điểm học tập làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM năm 2020 xét tuyển theo Phương thức 4 Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP HCM năm 2020 xét tuyển theo Phương thức 4
Điểm sàn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM phương thức thi đánh giá năng lực 2020 Điểm sàn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM phương thức thi đánh giá năng lực 2020
In bài viết

Truyền hình