Điểm sàn Đại học Giao thông vận tải xét tuyển năm 2020: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2020 đối với các ngành đào tạo chính quy.
Điểm sàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Đại học Công nghệ TP HCM xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Công nghệ TP HCM xét tuyển năm 2020

Điểm sàn Đại học Giao thông vận tải xét tuyển năm 2020 cụ thể như sau:

diem san dai hoc giao thong van tai xet tuyen nam 2020
diem san dai hoc giao thong van tai xet tuyen nam 2020
diem san dai hoc giao thong van tai xet tuyen nam 2020
diem san dai hoc giao thong van tai xet tuyen nam 2020

Lưu ý:

- Điểm đủ điều kiện nộp đăng ký xét tuyển là mức điểm tối thiểu tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và bao gồm điểm ưu tiên (nếu có).

- Với tổ hợp xét tuyển V00, 101 điểm môn Vẽ Mỹ thuật phải đạt từ 05 điểm trở lên.

Điểm sàn Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển năm 2020
In bài viết

Truyền hình