Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
06:38 | 06/06/2023 GMT+7

Đề xuất bổ sung nghiêm cấm nhờ người đứng tên hộ cổ phần tại ngân hàng

aa
Đây là ý kiến của thành viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khi thẩm tra dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đang được trình Quốc hội.
Vietcombank được chấp thuận tăng vốn lên 55.891 tỷ đồng Vietcombank được chấp thuận tăng vốn lên 55.891 tỷ đồng
Ngân hàng dự kiến sẽ tăng vốn thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 18,1%.
"Để giải quyết được mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng không hề đơn giản" "Để giải quyết được mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng không hề đơn giản"
Đó là khẳng định của ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tại tọa đàm “Tháo gỡ điểm nghẽn nhà ở xã hội” tổ chức sáng nay (31/5).

Sáng nay (5/6), Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) (Luật Các TCTD).

Tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng, Luật Các TCTD số 47/2010/QH12, Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 (gọi chung là Luật Các TCTD) đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động của các TCTD, tạo cơ sở để các TCTD nâng cao chất lượng quản trị, năng lực quản trị rủi ro, tiếp cận dần với những chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong hoạt động ngân hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, sau hơn 12 năm thực hiện, một số quy định của Luật Các TCTD đã không còn phù hợp cần xem xét để sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết số 42 đã tạo ra khung khổ pháp lý cần thiết cho công tác xử lý nợ xấu tạo chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu cũng như kết quả cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

Ngày 16/6/2022, tại Nghị quyết số 63/2022/QH15, Quốc hội đã quyết định kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 đến hết ngày 31/12/2023 và giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD. Quy định tại Nghị quyết số 42 cần được nghiên cứu để luật hóa cũng như cần hoàn thiện thêm, khắc phục được các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tiễn.

Việc xây dựng dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi) nhằm hoàn thiện quy định và xử lý những vướng mắc, bất cập của pháp luật về TCTD; luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các TCTD.

Đồng thời, việc xây dựng Luật Các TCTD (sửa đổi) nhằm tăng cường phòng ngừa rủi ro, tăng cường năng lực tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tự chịu trách nhiệm của TCTD; xây dựng công cụ để quản lý các TCTD; phát hiện sớm vi phạm và xử lý kịp thời trách nhiệm của các cá nhân quản trị, điều hành TCTD; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, việc xây dựng Luật Các TCTD (sửa đổi) để bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD; tăng cường các biện pháp thanh tra, giám sát của NHNN, đồng thời có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành để quản lý, kiểm soát hoạt động tín dụng, chống thao túng, lợi ích nhóm, sở hữu chéo; xử lý tình huống người gửi tiền rút tiền hàng loạt và có cơ chế hiệu quả để cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Đề xuất bổ sung nghiêm cấm nhiều hành vi

Thẩm tra về dự án luật, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Các TCTD nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập sau hơn 12 năm thi hành Luật Các TCTD năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tương thích với các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng; tăng cường sự an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống các TCTD; tạo cơ chế xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các TCTD.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trong đó rà soát, hoàn thiện Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Các TCTD, Báo cáo đánh giá tác động chính sách; bổ sung thêm bảng so sánh Luật Các TCTD hiện hành và dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi) kèm theo thuyết minh lý do từng nội dung sửa đổi.

Ủy ban Kinh tế khẳng định, hồ sơ dự án luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị khá công phu, đầy đủ danh mục theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các chính sách thể hiện trong dự thảo luật cơ bản thống nhất với chính sách đề nghị xây dựng luật tại Hồ sơ kèm theo Tờ trình số 47/TTr-CP ngày 28/2/2023 của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Tuy nhiên, hồ sơ dự án luật chưa bảo đảm gửi đúng thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dẫn đến hạn chế cho cơ quan thẩm tra và các đại biểu Quốc hội trong việc nghiên cứu, xem xét thấu đáo các nội dung có liên quan.

Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Các TCTD, bảo đảm đầy đủ nội dung giao Chính phủ, giao NHNN quy định; nghiên cứu cụ thể hóa tối đa tại luật những nội dung đã rõ, đã được kiểm nghiệm và thực hiện ổn định, hiệu quả trên thực tế, phù hợp với nguyên tắc quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo luật gồm 13 chương, 195 điều; trong đó, giữ nguyên 48 điều, sửa đổi, bổ sung 144 điều và bổ sung mới 10 điều so với Luật Các TCTD hiện hành. Có ý kiến đề nghị cần bố cục lại một số chương, mục cho hợp lý hơn như chuyển Chương XI (Xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu) lên trước Chương VII (Tài chính, hạch toán, báo cáo) do việc xử lý nợ xấu là một trong các hoạt động thông thường của các TCTD.

Có ý kiến cho rằng các hành vi bị nghiêm cấm được quy định rải rác tại các điều trong dự thảo luật, đề nghị cân nhắc quy định chung 1 Điều về "Các hành vi bị nghiêm cấm" tương tự như quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh Bảo hiểm; trong đó nghiên cứu bổ sung một số hành vi, như nhờ người khác đứng tên sở hữu cổ phần để gián tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần nhằm chi phối, kiểm soát tại một TCTD; cấm nhân viên ngân hàng tư vấn bán chéo sản phẩm bảo hiểm không đúng, đủ thông tin hoặc lôi kéo, ép buộc khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm để được vay vốn, môi giới trái phiếu doanh nghiệp không đúng quy định… đang gây bức xúc dư luận hiện nay.

Ủy ban Kinh tế cho rằng, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát Hiến pháp, 2 bộ luật, 31 luật và 16 điều ước quốc tế, tuy nhiên, dự thảo luật có nội dung liên quan đến nhiều luật khác, trong đó có một số luật đang trình Quốc hội cho ý kiến (như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản…) hoặc trình Quốc hội xem xét thông qua (như Luật Giao dịch điện tử, Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...).

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi, khắc phục tối đa những vướng mắc trong áp dụng, triển khai thực hiện quy định của luật, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo luật với quy định tại các luật liên quan để hoàn thiện dự thảo luật.

Ngoài ra, đề nghị tiếp tục rà soát các quy định có liên quan tại các FTA khác như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)… để bảo đảm sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ.... nghiên cứu, áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến mại hợp lý cho khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán.
Sau hạ lãi suất điều hành, Nhà điều hành tiếp tục bơm ròng hơn 48 nghìn tỷ đồng vào hệ thống Sau hạ lãi suất điều hành, Nhà điều hành tiếp tục bơm ròng hơn 48 nghìn tỷ đồng vào hệ thống
Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 48,4 nghìn tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở, qua đó tiếp tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
Linh Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chi lương qua ngân hàng nào để được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất?

Chi lương qua ngân hàng nào để được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất?

Là ngân hàng tiên phong mở riêng tài khoản chi lương cho doanh nghiệp, HDBank với gói chi lương online Happy Di- Payroll đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.
HDBank nhận giải ‘Sáng kiến kỹ thuật số’ của ASEAN Business Awards 2023

HDBank nhận giải ‘Sáng kiến kỹ thuật số’ của ASEAN Business Awards 2023

Đây là giải thưởng uy tín do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN tổ chức từ năm 2007 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc và đóng góp cho sự phát triển của khu vực.
Big 4 ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất huy động

Big 4 ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất huy động

Với sự điều chỉnh này, các ngân hàng trong nhóm Big 4 tiếp tục là những ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong hệ thống.

Các tin bài khác

Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3 và đánh giá triển vọng ổn định cho SeABank

Moody's giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3 và đánh giá triển vọng ổn định cho SeABank

Ngày 13/9/2022, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB). SeABank được Moody’s giữ nguyên đánh giá triển vọng phát triển Ổn định và xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba3 ở nhiều danh mục.
HDBank nhận giải ‘Sáng kiến kỹ thuật số’ của ASEAN Business Awards 2023

HDBank nhận giải ‘Sáng kiến kỹ thuật số’ của ASEAN Business Awards 2023

Đây là giải thưởng uy tín do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN tổ chức từ năm 2007 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc và đóng góp cho sự phát triển của khu vực.
"Doanh nghiệp cần tự chịu trách nhiệm pháp lý khi yêu cầu hoàn thuế"

"Doanh nghiệp cần tự chịu trách nhiệm pháp lý khi yêu cầu hoàn thuế"

Có lẽ chưa khi nào, việc hạ bút ký quyết định cho hoàn thuế giá trị gia tăng lại chất chứa nhiều e ngại với những người có trách nhiệm trong ngành thuế như hiện tại. Tất nhiên có nút thắt thì phải gỡ, nhưng gỡ thế nào, gỡ ở đâu và cấp nào gỡ là chuyện không đơn giản! Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc xoay quanh nội dung trên.
SeABank ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

SeABank ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) được Tạp chí HR Asia bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” (Best Companies To Work For In Asia 2023). Đây là năm thứ 3 liên tiếp SeABank được vinh danh giải thưởng này.

Đọc nhiều

Cộng đồng quốc tế hiến kế giúp Cao Bằng phát triển

Cộng đồng quốc tế hiến kế giúp Cao Bằng phát triển

Ngày 3/10, tại Hà Nội, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bộ Ngoại giao đồng tổ chức Hội nghị Giới thiệu Cao Bằng với chủ đề “Cao Bằng điểm đến - kết nối và ...
Cộng đồng người Việt ở Nhật Bản muốn hợp tác, hiến kế phát triển TP. HCM

Cộng đồng người Việt ở Nhật Bản muốn hợp tác, hiến kế phát triển TP. HCM

Đó là mong muốn của bà Tống Thị Kim Giao - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản trong buổi làm việc với đoàn công tác của thành phố Hồ Chí ...
Nhiều cơ hội, tiềm năng phát triển giáo dục ​​Liên bang Nga - Việt Nam

Nhiều cơ hội, tiềm năng phát triển giáo dục ​​Liên bang Nga - Việt Nam

Nhằm phát triển quan hệ hợp tác với các hiệp hội cựu học viên và những đại diện đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục ở châu Á, ngày 3/10, Cơ quan hợp tác ...
5000 phụ nữ tham gia Lễ hội áo bà ba, áo dài tại Cần Thơ

5000 phụ nữ tham gia Lễ hội áo bà ba, áo dài tại Cần Thơ

Lễ hội nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị và lan tỏa tình yêu với chiếc áo bà ba, áo dài; đồng thời, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, sự hòa quyện ...
Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn rời quân cảng Nha Trang thăm Singapore

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn rời quân cảng Nha Trang thăm Singapore

Sáng 4/10, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, tàu buồm 286 – Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân) đã rời cảng Nha Trang thực hiện chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Singapore.
Điện về với vùng biên

Điện về với vùng biên

Được an cư nơi biên giới theo chính sách của Nhà nước, nhiều năm qua, khi điện lưới quốc gia về tới tận bản làng đã tạo động lực, ý chí và khát vọng vươn lên trong cuộc sống cho đồng bào ở các bản làng huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Huy động 12 tỷ USD để bảo vệ các rạn san hô

Huy động 12 tỷ USD để bảo vệ các rạn san hô

Ngày 3/10, các quốc gia thành viên Sáng kiến Rạn san hô quốc tế (ICRI) thông báo sẽ huy động 12 tỷ USD phục vụ việc bảo vệ các rạn san hô trước các nguy cơ như ô nhiễm môi trường và đánh bắt thủy sản quá mức.
da nang lop hoc tieng viet danh cho cac sinh vien lao thai lan tai chua tam bao
vua dau bep my christine ha huong dan tre khiem thi lam banh trung thu
quang nam lang nghe truyen thong nhon nhip don trung thu
cau chuyen 1000 con hac giay va loi nhac nho chien tranh
cua lo trong mat mot cu dan ngoai quoc
nhung nguoi ban ukraine sri lanka hat quoc ca viet nam
infographic 10 diem den du khach viet yeu thich nhat dip quoc khanh 29
Xin chờ trong giây lát...
Uỷ ban Hòa bình thành phố Hải Phòng: Nỗ lực đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động
Lớp học tiếng Việt dành cho các sinh viên Lào, Thái Lan tại chùa Tam Bảo
"Vua đầu bếp Mỹ" Christine Hà hướng dẫn trẻ khiếm thị làm bánh trung thu
Đài Loan (Trung Quốc) hỗ trợ cho lao động Việt Nam bị thương
Câu chuyện 1000 con hạc giấy và lời nhắc nhớ chiến tranh
Nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống
Thủy thủ New Zealand nhảy điệu Haka cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của Việt Nam
Cửa Lò trong mắt một "cư dân ngoại quốc"
Nghệ nhân cuối cùng ở làng đồ chơi dân gian Hậu Ái
Video nhap 20230916115729
Hương cốm Hà Nội
Ca khúc “Tomodachi - Tình bạn” - Nguồn: YouTube AAB Việt Nam Official
Tổng thống Joe Biden: Chuyến thăm Việt Nam là thời khắc lịch sử
Trường chuyên biệt Tương Lai
Phiên bản di động