Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
06:38 | 06/06/2023 GMT+7

Đề xuất bổ sung nghiêm cấm nhờ người đứng tên hộ cổ phần tại ngân hàng

aa
Đây là ý kiến của thành viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khi thẩm tra dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đang được trình Quốc hội.
Vietcombank được chấp thuận tăng vốn lên 55.891 tỷ đồng Vietcombank được chấp thuận tăng vốn lên 55.891 tỷ đồng
Ngân hàng dự kiến sẽ tăng vốn thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 18,1%.
"Để giải quyết được mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng không hề đơn giản" "Để giải quyết được mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội cũng không hề đơn giản"
Đó là khẳng định của ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tại tọa đàm “Tháo gỡ điểm nghẽn nhà ở xã hội” tổ chức sáng nay (31/5).

Sáng nay (5/6), Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) (Luật Các TCTD).

Tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng, Luật Các TCTD số 47/2010/QH12, Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 47/2010/QH12 (gọi chung là Luật Các TCTD) đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động của các TCTD, tạo cơ sở để các TCTD nâng cao chất lượng quản trị, năng lực quản trị rủi ro, tiếp cận dần với những chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong hoạt động ngân hàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, sau hơn 12 năm thực hiện, một số quy định của Luật Các TCTD đã không còn phù hợp cần xem xét để sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết số 42 đã tạo ra khung khổ pháp lý cần thiết cho công tác xử lý nợ xấu tạo chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu cũng như kết quả cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

Ngày 16/6/2022, tại Nghị quyết số 63/2022/QH15, Quốc hội đã quyết định kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 đến hết ngày 31/12/2023 và giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD. Quy định tại Nghị quyết số 42 cần được nghiên cứu để luật hóa cũng như cần hoàn thiện thêm, khắc phục được các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tiễn.

Việc xây dựng dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi) nhằm hoàn thiện quy định và xử lý những vướng mắc, bất cập của pháp luật về TCTD; luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các TCTD.

Đồng thời, việc xây dựng Luật Các TCTD (sửa đổi) nhằm tăng cường phòng ngừa rủi ro, tăng cường năng lực tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tự chịu trách nhiệm của TCTD; xây dựng công cụ để quản lý các TCTD; phát hiện sớm vi phạm và xử lý kịp thời trách nhiệm của các cá nhân quản trị, điều hành TCTD; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, việc xây dựng Luật Các TCTD (sửa đổi) để bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD; tăng cường các biện pháp thanh tra, giám sát của NHNN, đồng thời có sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành để quản lý, kiểm soát hoạt động tín dụng, chống thao túng, lợi ích nhóm, sở hữu chéo; xử lý tình huống người gửi tiền rút tiền hàng loạt và có cơ chế hiệu quả để cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Đề xuất bổ sung nghiêm cấm nhiều hành vi

Thẩm tra về dự án luật, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Các TCTD nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập sau hơn 12 năm thi hành Luật Các TCTD năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tương thích với các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng; tăng cường sự an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống các TCTD; tạo cơ chế xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các TCTD.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trong đó rà soát, hoàn thiện Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Các TCTD, Báo cáo đánh giá tác động chính sách; bổ sung thêm bảng so sánh Luật Các TCTD hiện hành và dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi) kèm theo thuyết minh lý do từng nội dung sửa đổi.

Ủy ban Kinh tế khẳng định, hồ sơ dự án luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị khá công phu, đầy đủ danh mục theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các chính sách thể hiện trong dự thảo luật cơ bản thống nhất với chính sách đề nghị xây dựng luật tại Hồ sơ kèm theo Tờ trình số 47/TTr-CP ngày 28/2/2023 của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Tuy nhiên, hồ sơ dự án luật chưa bảo đảm gửi đúng thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dẫn đến hạn chế cho cơ quan thẩm tra và các đại biểu Quốc hội trong việc nghiên cứu, xem xét thấu đáo các nội dung có liên quan.

Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Các TCTD, bảo đảm đầy đủ nội dung giao Chính phủ, giao NHNN quy định; nghiên cứu cụ thể hóa tối đa tại luật những nội dung đã rõ, đã được kiểm nghiệm và thực hiện ổn định, hiệu quả trên thực tế, phù hợp với nguyên tắc quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo luật gồm 13 chương, 195 điều; trong đó, giữ nguyên 48 điều, sửa đổi, bổ sung 144 điều và bổ sung mới 10 điều so với Luật Các TCTD hiện hành. Có ý kiến đề nghị cần bố cục lại một số chương, mục cho hợp lý hơn như chuyển Chương XI (Xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu) lên trước Chương VII (Tài chính, hạch toán, báo cáo) do việc xử lý nợ xấu là một trong các hoạt động thông thường của các TCTD.

Có ý kiến cho rằng các hành vi bị nghiêm cấm được quy định rải rác tại các điều trong dự thảo luật, đề nghị cân nhắc quy định chung 1 Điều về "Các hành vi bị nghiêm cấm" tương tự như quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh Bảo hiểm; trong đó nghiên cứu bổ sung một số hành vi, như nhờ người khác đứng tên sở hữu cổ phần để gián tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần nhằm chi phối, kiểm soát tại một TCTD; cấm nhân viên ngân hàng tư vấn bán chéo sản phẩm bảo hiểm không đúng, đủ thông tin hoặc lôi kéo, ép buộc khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm để được vay vốn, môi giới trái phiếu doanh nghiệp không đúng quy định… đang gây bức xúc dư luận hiện nay.

Ủy ban Kinh tế cho rằng, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát Hiến pháp, 2 bộ luật, 31 luật và 16 điều ước quốc tế, tuy nhiên, dự thảo luật có nội dung liên quan đến nhiều luật khác, trong đó có một số luật đang trình Quốc hội cho ý kiến (như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản…) hoặc trình Quốc hội xem xét thông qua (như Luật Giao dịch điện tử, Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...).

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi, khắc phục tối đa những vướng mắc trong áp dụng, triển khai thực hiện quy định của luật, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo luật với quy định tại các luật liên quan để hoàn thiện dự thảo luật.

Ngoài ra, đề nghị tiếp tục rà soát các quy định có liên quan tại các FTA khác như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)… để bảo đảm sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ.... nghiên cứu, áp dụng chính sách ưu đãi, khuyến mại hợp lý cho khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán.
Sau hạ lãi suất điều hành, Nhà điều hành tiếp tục bơm ròng hơn 48 nghìn tỷ đồng vào hệ thống Sau hạ lãi suất điều hành, Nhà điều hành tiếp tục bơm ròng hơn 48 nghìn tỷ đồng vào hệ thống
Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 48,4 nghìn tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở, qua đó tiếp tục hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
Linh Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Áp dụng chữ ký số cần thuận lợi cho người dân

Áp dụng chữ ký số cần thuận lợi cho người dân

Các ngân hàng cho rằng, khi người dân có mức thu nhập cao hơn, nhận thức và thấy rằng cần thiết phải có 1 chữ ký số cho riêng mình thì tự họ sẽ lựa chọn và quyết định.
Tăng trưởng tín dụng của BIDV đạt 5,83% sau 6 tháng

Tăng trưởng tín dụng của BIDV đạt 5,83% sau 6 tháng

Đây là thông tin mới được lãnh đạo ngân hàng BIDV đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước mới đây.
Tỷ giá USD/VND nhích nhẹ sau bình luận ở bên kia bán cầu

Tỷ giá USD/VND nhích nhẹ sau bình luận ở bên kia bán cầu

Tỷ giá USD/VND vẫn tăng nhẹ bất chấp chỉ số USD đi xuống sau phát biểu có thể sẽ hạ lãi suất mà không cần lạm phát về mốc 2% của Chủ tịch Fed.

Các tin bài khác

Tăng trưởng tín dụng của BIDV đạt 5,83% sau 6 tháng

Tăng trưởng tín dụng của BIDV đạt 5,83% sau 6 tháng

Đây là thông tin mới được lãnh đạo ngân hàng BIDV đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước mới đây.
Khối ngoại mua ròng sau 25 phiên liên tiếp xả trên thị trường

Khối ngoại mua ròng sau 25 phiên liên tiếp xả trên thị trường

Thị trường chứng khoán vẫn loay hoay trong việc chinh phục mốc 1.300 điểm với phiên giảm điểm thứ 2. Điểm đáng chú ý nhất là khối ngoại đã cắt đứt chuỗi 25 phiên bán ra.
Tỷ giá USD/VND nhích nhẹ sau bình luận ở bên kia bán cầu

Tỷ giá USD/VND nhích nhẹ sau bình luận ở bên kia bán cầu

Tỷ giá USD/VND vẫn tăng nhẹ bất chấp chỉ số USD đi xuống sau phát biểu có thể sẽ hạ lãi suất mà không cần lạm phát về mốc 2% của Chủ tịch Fed.
VCBS kỳ vọng chứng khoán vượt 1.300 điểm, dự báo có mã Ngân hàng tăng gần 30%

VCBS kỳ vọng chứng khoán vượt 1.300 điểm, dự báo có mã Ngân hàng tăng gần 30%

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã đưa ra dự báo về tăng trưởng GDP và kỳ vọng về điểm số VN-Index trong 6 tháng cuối năm 2024. Cùng với đó là một danh mục khuyến nghị với một số cổ phiếu Ngân hàng có thể sinh lời 20-30%.

Đọc nhiều

Tử vi tuần mới 12 con giáp (15-21/7/2024): Tý sự nghiệp thăng tiến

Tử vi tuần mới 12 con giáp (15-21/7/2024): Tý sự nghiệp thăng tiến

Tử vi tuần mới 12 con giáp (15-21/7/2024) tuần này mang lại nhiều may mắn trong sự nghiệp của tuổi Tý. Khi được đặt đúng chỗ, bản mệnh có thể nhận được sự công nhận và giúp đỡ từ những đồng nghiệp, cấp trên, mở rộng con đường hoan lộ.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (13-14/7/2024): Ngọ ăn nên làm ra, tiền tài gia tăng

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (13-14/7/2024): Ngọ ăn nên làm ra, tiền tài gia tăng

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (13-14/7/2024) tuổi Ngọ ăn nên làm ra bất kể đi theo lĩnh vực gì.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (15-21/7/2024): Sư tử tình duyên nhận nhiều tin vui

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (15-21/7/2024): Sư tử tình duyên nhận nhiều tin vui

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (15-21/7/2024) Sư Tử nhận được nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được tình yêu định mệnh của mình.
VUFO sẵn sàng làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Venezuela

VUFO sẵn sàng làm cầu nối và thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Venezuela

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, cung cấp thông tin cần thiết để người dân và các doanh nghiệp, tổ chức của Venezuela đến Việt Nam làm việc, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng.
Quảng Ninh phát động cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”

Quảng Ninh phát động cuộc thi trắc nghiệm “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương”

Cuộc thi “Tự hào biển, đảo, biên giới quê hương” sẽ diễn ra dưới hình thức trắc nghiệm, được triển khai từ tháng 7/2024, chia làm 05 kỳ, mỗi kỳ 01 tuần. Mỗi kỳ sẽ có 09 câu hỏi và dự đoán số lượt người trả lời.
Bộ đội Biên phòng trao 300 phần quà cho người dân biên giới tỉnh Đắk Nông

Bộ đội Biên phòng trao 300 phần quà cho người dân biên giới tỉnh Đắk Nông

Ngày 11/7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Về lại chiến khu - Ấm tình biên giới” tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
Ảnh: Tàu Hải quân và tàu Tuần duyên Hoa Kỳ cập cảng Cam Ranh

Ảnh: Tàu Hải quân và tàu Tuần duyên Hoa Kỳ cập cảng Cam Ranh

Ngày 8/7, tàu USS Blue Ridge của Hải quân Hoa Kỳ và tàu Waesche của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 8 - 12/7).
ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc
bo doi hai quan vung 5 cuu tau ca ngu dan mac can
dong dien yoga huong den mot the gioi hoa binh va huu nghi
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Phiên bản di động