Trang chủ Bờ cõi biển đảo Miền đất - Con người
19:41 | 28/07/2023 GMT+7

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

aa
Thời gian qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt các quy định về pháp luật của Nhà nước, tăng cường ý thức tự giác bảo vệ an ninh, trật tự trong khu dân cư và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng bào các dân tộc.
Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
Hiệu quả tốt từ mô hình tự quản về an ninh trật tự ở xã biên giới Quang Kim Hiệu quả tốt từ mô hình tự quản về an ninh trật tự ở xã biên giới Quang Kim
Bát Xát góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển Bát Xát góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL, thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi có vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào các DTTS, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PBGDPL vùng đồng bào DTTS và miền núi, những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan là thành viên Hội đồng PBGDPL như: Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,...để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Theo đó, nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các luật: Luật Biên giới Quốc gia, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Căn cước công dân, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật An ninh mạng,… Xây dựng và duy trì 28 mô hình điểm, 104 câu lạc bộ về “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng dân tộc thiểu số”, “Tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng, chống mua bán người”; “Nói không với tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống”; “Phụ nữ với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, mẹ và con gái”...

Hàng năm Lào Cai đã thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung PBGDPL và tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân tộc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS. Đồng thời đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về PBGDPL cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ huyện đến xã và đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Lào Cai hiện có 1.119 người có uy tín trong đồng bào DTTS; người có uy tín đã phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, PBGDPL vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tiểu dự án 1, dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát (Lào Cai) ngày 11/7/2023.

Trao đổi với phóng viên, ông Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cho rằng: Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lào Cai có vị trí, vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữ cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tại thôn, bản và khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát huy vai trò của người có uy tín tuyên truyền, PBGDPL vùng đồng bào DTTS

Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò trách nhiệm của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, PBGDPL vùng đồng bào DTTS và miền núi, ông Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: thời gian tới, Lào Cai sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp:

Một là, tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong PBGDPL nói chung, PBGDPL cho đồng bào DTTS nói riêng gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Hai là, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động PBGDPL cho đồng bào DTTS. Trong đó, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo triển khai PBGDPL cho đồng bào DTTS có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn cụ thể.

Ba là, tăng cường năng lực và kỹ năng PBGDPL chuyên biệt cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL cho đồng bào DTTS. Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL cho đồng bào DTTS, nhất là tuyên truyền viên pháp luật cấp xã ở vùng đồng bào DTTS về kiến thức pháp luật, cập nhật các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách của đồng bào dân tộc thiểu số và kỹ năng PBGDPL đặc thù cho đồng bào DTTS (kỹ năng nắm bắt tâm lý, giao tiếp, tiếp cận...), đạo đức nghề nghiệp (sự cảm thông, chia sẻ, tận tâm ...) vì đây là đối tượng có điều kiện tiếp cận với đồng bào DTTS và có thể là người được tìm đến đầu tiên khi đồng bào DTTS có nhu cầu tìm hiểu pháp luật.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành pháp luật, hướng hoạt động PBGDPL về cơ sở, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số trong công tác PBGDPL cho Nhân dân nói chung, cho đồng bào DTTS nói riêng, trước hết là xây dựng các chuyên trang, chuyên mục riêng về PBGDPL dành cho dồng bào DTTS.

Năm là, Thường xuyên tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, chính sách pháp luật và các Hội nghị tập huấn kỹ năng, kiến thức cho người có uy tín trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Quang cảnh Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, người uy tín tiêu biểu của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ngày 26/4/2023.

Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: Thời gian qua, xã Bảo Hà đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL vùng đồng bào DTTS. Theo đó, xã đã chủ động, sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức PBGDPL. Nội dung tuyên truyền sát với thực tế, hình thức phổ biến gần gũi với người dân, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa bàn có đồng bào DTTS, góp phần ổn định tình tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển - kinh tế xã hội của địa phương

Thời gian tới, để phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, PBGDPL vùng đồng bào DTTS, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Xã Bảo Hà sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Củng cố, phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả vận động Nhân dân và người có uy tín trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đặc biệt, trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thường xuyên cung cấp thông tin cần thiết về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội cho người có uy tín. Phối hợp với Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò người có uy tín; có biện pháp thiết thực, cụ thể giúp đỡ, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực của mình trong cộng đồng.

Hàng năm xây dựng kế hoạch đánh giá công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Kịp thời biểu dương khen thưởng những người có uy tín có thành tích trong lao động, sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện chính sách đối với người có uy tín; định kỳ tổ chức Hội nghị biểu dương đánh giá công tác phát huy vị trí, vai trò của người có uy tín để động viên kịp thời những người có uy tín và tạo cơ hội để những người có uy tín được giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau;…

Với việc Lào Cai triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác tuyên truyền PBGDPL vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian qua đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân vùng đồng bào DTTS, các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy; tình trạng tảo hôn giảm, hôn nhân cận huyết thống cơ bản đã chấm dứt; an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS được giữ vững; tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác dân tộc; tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai phát triển vững mạnh.

Hơn 1.000 người dự hội nghị tuyên truyền pháp luật

Từ ngày 10 - 14/7/2023, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bát Xát tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền pháp luật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 cho 1.050 người là cán bộ thôn bản, nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Tiểu dự án 1, Dự án 10 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc thời gian qua; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ngoài ra, các đại biểu còn được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

Thông qua Hội nghị tuyên truyền, cán bộ và nhân dân nắm được các chính sách dân tộc, các quy định pháp luật mới được ban hành, từ đó tạo sự đồng thuận, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững ở địa phương.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai
Thời gian qua, với vai trò và trách nhiệm của mình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; tạo sự đồng thuận, xây dựng xóm, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.
Hiệu quả tốt từ mô hình tự quản về an ninh trật tự ở xã biên giới Quang Kim Hiệu quả tốt từ mô hình tự quản về an ninh trật tự ở xã biên giới Quang Kim
Được hình thành từ thực tiễn tại cơ sở, các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại xã biên giới Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho thôn, bản khu vực biên giới phát triển kinh tế, xã hội; góp phần xây dựng vùng biên hoà bình, hữu nghị và phát triển.
Bát Xát góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển Bát Xát góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
Thời gian qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai làm tốt công tác đối ngoại theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Do đó, đường biên, mốc giới được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam đạt được các tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số

Việt Nam đạt được các tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số

Tham dự khóa họp lần thứ 111 của Ủy ban Công ước CERD, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ông Y Thông làm trưởng đoàn đã trình bày Báo cáo quốc gia định kỳ lần thứ 15-17, tính từ năm 2013-2019.
Phân viện Puskin – “Lá cờ đầu” trong việc quảng bá tiếng Nga và văn hóa Nga tại Việt Nam

Phân viện Puskin – “Lá cờ đầu” trong việc quảng bá tiếng Nga và văn hóa Nga tại Việt Nam

Phân viện Puskin đã tích cực quảng bá tiếng Nga và văn hóa Nga tại Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Phân viện Puskin, diễn ra ngày 30/11 tại Hà Nội.
Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

Trong hai ngày 29 - 30/11, khóa họp lần thứ 111 của Ủy ban Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) diễn ra tại Geneve, Thụy Sĩ. Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn tham dự khóa họp này.

Các tin bài khác

Mưu sinh trong mùa nước nổi

Mưu sinh trong mùa nước nổi

Mùa nước nổi (nước lũ) năm nay đã đưa nước tràn đồng, kênh, mương. Đến hẹn lại… vui, nương theo tự nhiên, nhiều người dân vùng đầu nguồn An Giang lại tất bật mưu sinh trong mùa nước nổi.
[Ảnh] Lên Lai Châu xem người H'Mông thi giã bánh dày

[Ảnh] Lên Lai Châu xem người H'Mông thi giã bánh dày

Đối với đồng bào H'Mông ở Lai Châu, bánh dày là thứ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Người H'Mông quan niệm rằng, bánh dày là đại diện cho âm, dương; thứ có thể sinh ra vạn vật. Trong các dịp lễ tết, người H'Mông hay giã bánh dày để ăn và dùng làm lễ vật, làm quà. Tết Độc lập năm nay, giã bánh dày vẫn là phần không thể thiếu của cộng đồng người H'Mông.
Infographic: 10 điểm đến du khách Việt yêu thích nhất dịp Quốc khánh 2/9

Infographic: 10 điểm đến du khách Việt yêu thích nhất dịp Quốc khánh 2/9

Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố danh sách 10 điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 2/9, trong đó Đà Nẵng đứng đầu danh sách. Kết quả khảo sát này dựa trên lượng tìm kiếm của du khách từ ngày 1/7 đến 14/8, với ngày đăng ký phòng từ ngày 1-4/9.
Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì

Trường ca Xa Nhà Ca cùng chiều dài lịch sử người Hà Nhì

Trường ca Xa Nhà Ca là một pho sử về sự hình thành vạn vật, phong tục, một số bài học xã hội và luân lý của người Hà Nhì ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trước sự hội nhập của nền văn hóa hiện đại, người Hà Nhì nơi đây vẫn duy trì gìn giữ bản sắc văn hoá của dân tộc mình và luôn nỗ lực để bản trường ca ấy luôn trường tồn.

Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 6/12/2023: Thân có cơ hội được cất nhắc vị trí mới

Tử vi hôm nay 12 con giáp 6/12/2023: Thân có cơ hội được cất nhắc vị trí mới

Tử vi hôm nay 12 con giáp 6/12/2023 nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn, bạn sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh ...
Con số may mắn hôm nay 6/12/2023 12 con giáp: Ngọ may mắn nhân đôi

Con số may mắn hôm nay 6/12/2023 12 con giáp: Ngọ may mắn nhân đôi

Con số may mắn hôm nay 6/12/2023 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Ngọ hãy tận dụng may mắn để làm nên kỳ tích.
TPHCM luôn sẵn lòng hỗ trợ các tỉnh về công tác kiều bào

TPHCM luôn sẵn lòng hỗ trợ các tỉnh về công tác kiều bào

Đây là phát biểu của bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (UBNVNONN) tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực ...
TP.HCM tìm giải pháp nâng cao công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài

TP.HCM tìm giải pháp nâng cao công tác đưa người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 5/12/2023, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và Sở Lao động thương binh xã hội TP.HCM tổ chức Hội nghị “Đối thoại về công tác đối với Người Việt Nam ...
Huyện nghèo biên giới nỗ lực xây dựng trường chuẩn

Huyện nghèo biên giới nỗ lực xây dựng trường chuẩn

Những năm qua, huyện nghèo biên giới Nậm Pồ đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từng bước thực hiện lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Kiểm lâm tỉnh Điện Biên khắc phục tình trạng thiếu nhân lực quản lý, bảo vệ rừng

Kiểm lâm tỉnh Điện Biên khắc phục tình trạng thiếu nhân lực quản lý, bảo vệ rừng

Diện tích rừng cần bảo vệ tại tỉnh Điện Biên hiện nay là rất lớn, trong khi lực lượng kiểm lâm vừa mỏng vừa thiếu nên công tác quản lý, bảo vệ rừng được đang gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt những cánh rừng hiện có, Kiểm lâm tỉnh Điện Biên
Trao 2 suất học bổng cho học sinh Campuchia khó khăn

Trao 2 suất học bổng cho học sinh Campuchia khó khăn

Ngày 3/12/2023, thừa ủy quyền của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã trao 2 suất học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường” cho 2 em học sinh Campuchia nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 – 2024.
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
lan toa tinh yeu am nhac dan toc viet nam nhat ban
den hue tham lang nghe hoa giay thanh tien
gin giu nghe lam non la cua nguoi tay bac ha
nguoi dep belarus me man goi ga mang cut cua viet nam
da nang lop hoc tieng viet danh cho cac sinh vien lao thai lan tai chua tam bao
vua dau bep my christine ha huong dan tre khiem thi lam banh trung thu
Xin chờ trong giây lát...
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - nói về đề xuất tăng ngày nghỉ dịp Quốc Khánh
Ban Chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam khoá 13 ra mắt Đại hội
Ông Trâu Chấn - Thư ký, Ban Thư ký Tổng Công hội Trung Quốc - trả lời phỏng vấn tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Những kỳ vọng và kiến nghị của đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Trung tâm thảo luận số 04, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Cộng đồng người Việt được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe tại Israel
Trẻ em Việt Nam với Internet
Lễ giỗ bà Phi Yến
Khai mạc diễn đàn “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”
Đội huỷ nổ bom mìn lưu động NPA/RENEW phá huỷ đạn pháo trả lại màu xanh cho đất
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thông tin về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
Hợp tác giáo dục mở ra nhiều cơ hội gắn kết thanh niên Việt Nam - Hoa Kỳ
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Peru
Âm vang những giai điệu Nga
Cầm 200k ăn gì ở Việt Nam
Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất có được cấp lại không? Trình tự việc cấp lại được thực hiện như thế nào?
VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

VUFO thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Ngày 27/9, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) thông báo danh sách thí sinh và phòng thi viết Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cơ quan Thường trực VUFO.
Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vietnam Post sẽ chính thức phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” từ ngày 27/01/2023 đến ngày 31/12/2024.
Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Chiều 11/01/2023, tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Trước động thái nới lỏng biện pháp phòng chống Covid của cơ quan chức năng Trung Quốc, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng phương án đón công dân về quê ăn Tết và du khách.
Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Phiên bản di động