Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35 quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Nổi bật trong đó là Chi đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.
Quy tụ nhiều nguồn lực để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn Quy tụ nhiều nguồn lực để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn
Lại xuất hiện video xe ben chống đối lực lượng chức năng Lại xuất hiện video xe ben chống đối lực lượng chức năng

Theo Thông tư này, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động đào tạo về năng suất chất lượng. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định.

Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng suất chất lượng
Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng suất chất lượng.

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn về nâng cao năng suất chất lượng theo quy định tại Thông tư số 76/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Chi tổ chức các khóa đào tạo trong nước đối với chuyên gia năng suất chất lượng, giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng; mở rộng đào tạo kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề theo quy định tại Thông tư số 36/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chi tổ chức các khóa đào tạo tại nước ngoài cho các chuyên gia năng suất chất lượng đạt trình độ khu vực và quốc tế theo quy định tại Thông tư số 88/2017 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Đối với thuê chuyên gia, giảng viên trong nước và nước ngoài tham gia các khóa đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định: Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc.

Bên cạnh đó, ngân sách cũng chi hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; tham gia các chương trình đào tạo của quốc tế; chi tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2021.

Quy tụ nhiều nguồn lực để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn Quy tụ nhiều nguồn lực để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn
Thái Bình là một trong những tỉnh có số lượng nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) cao nhất cả nước với 29.000 người. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội NNCĐDC tỉnh Thái Bình luôn tích cực chia sẻ, giúp đỡ, động viên các nạn nhân với tinh thần hành động: “Tất cả vì NNCĐDC/dioxin”.
Lại xuất hiện video xe ben chống đối lực lượng chức năng Lại xuất hiện video xe ben chống đối lực lượng chức năng
Sự việc được 1 người ngồi trên xe ô tô đi phía sau ghi lại bằng điện thoại mới đây qua địa phận Hòa Bình.
Trường Tiểu học Tam Hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Trường Tiểu học Tam Hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất HS; thực hiện tốt song hành chương trình GDPT 2006 lớp 2,3,4,5 và chương trình GDPT 2018 lớp 1. Tổng kết năm học, chất lượng giáo dục được nâng cao, có nhiểu học sinh năng khiếu đạt 122 giải tại hội thi giao lưu các cấp với: Cấp Quốc gia 63 giải, cấp Tỉnh 40 giải, cấp Huyện 19 giải.
In bài viết

Truyền hình