Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Cà Mau bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Phước Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Phước
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 7 người trúng cử ĐBQH tại Cà Mau

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Cà Mau và các huyện: Thới Bình, U Minh:

1. Ông Lê Quân, sinh ngày 13/8/1974, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

2. Ông Lê Mạnh Hùng, sinh ngày 24/10/1973, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

3. Ông Lê Thanh Vân, sinh ngày 23/12/1964, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện: Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời:

1. Ông Dương Thanh Bình (Dương Hoàng Du), sinh ngày 08/8/1961, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội..

2. Ông Nguyễn Duy Thanh, sinh ngày 12/03/1983, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cà Mau.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các huyện: Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển. Số ĐBQH được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

1. Ông Nguyễn Quốc Hận, sinh ngày 17/02/1965, Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

2. Ông Đinh Ngọc Minh, sinh ngày 03/5/1967, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bắc Giang bầu ra được 9 ĐBQH từ 15 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bến Tre Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bến Tre
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bến Tre bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
In bài viết

Truyền hình