Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bình Thuận bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 10 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Dương Danh sách 10 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Dương
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Đà Nẵng Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Đà Nẵng
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 7 người trúng cử ĐBQH tại Bình Thuận

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình và Phú Quý:

1. Ông Lê Quang Huy, sinh ngày 19/9/1966, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bí thư Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mê-hi-cô.

2. Bà Bố Thị Xuân Linh, sinh ngày 01/3/1970, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Phan Thiết và các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân:

1. Ông Dương Văn An, sinh ngày 15/02/1971, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

2. Ông Nguyễn Hữu Thông, sinh ngày 25/11/1981, Tỉnh ủy viên; Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận.

3. Bà Phạm Thị Hồng Yến, sinh ngày 07/8/1975, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Phó Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã La Gi và các huyện: Đức Linh, Tánh Linh:

1. Bà Trần Hồng Nguyên, sinh ngày 26/5/1969, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Angieri.

2. Ông Đặng Hồng Sỹ, sinh ngày 20/01/1976, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận.

Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bắc Giang bầu ra được 9 ĐBQH từ 15 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Hải Phòng Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Hải Phòng
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, TP. Hải Phòng có 9 ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử.
In bài viết

Truyền hình