Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bình Phước bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Bình Phước

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 23/8/1964, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Venezuela, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội.

2. Ông Huỳnh Thành Chung, sinh ngày 21/8/1968, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước.

3. Ông Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 23/8/1961, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng:

1. Ông Vũ Ngọc Long, sinh ngày 23/8/1971, Tỉnh ủy viên; Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

2. Ông Phan Viết Lượng, sinh ngày 01/02/1967, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

5. Bà Điểu Huỳnh Sang, sinh ngày 25/12/1980, Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước.

Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bến Tre Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bến Tre
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bến Tre bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 10 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Dương Danh sách 10 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Dương
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bình Dương bầu ra được 10 ĐBQH từ 19 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Đà Nẵng Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Đà Nẵng
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, TP. Đà Nẵng bầu ra được 6 ĐBQH thuộc 2 đơn vị bầu cử.
In bài viết

Truyền hình