Theo Nghị quyết số 160/NQ-UBBC, ngày 30/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình, có 62 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 62 đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số 1 – gồm 16 xã, thị trấn của huyện Hưng Hà:

1- Ông Nguyễn Văn Giang

2- Ông Nguyễn Trọng Lộ

3- Bà Thái Thị Thu Hường

4- Ông Trần Văn Toản

Đơn vị bầu cử số 2 – gồm 19 xã của huyện Hưng Hà:

1- Ông Phạm Văn Soi

2- Ông Lê Hồng Sơn

3- Bà Đinh Thị Hoàn

4- Ông Trần Văn Trà

Đơn vị bầu cử số 3 – gồm 19 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ:

1- Ông Vũ Xuân Hùng

2- Ông Hoàng Thái Phúc

3- Ông Đặng Văn Đằng (tức Đặng Công Đằng)

4- Ông Bùi Xuân Vinh

Đơn vị bầu cử số 4 – gồm 18 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ:

1- Ông Nguyễn Văn Nhiễm

2- Bà Trần Thị Bích Hằng

3- Bà Đinh Thị Hồng Thái

4- Bà Đặng Thị Chiên

Đơn vị bầu cử số 5 – gồm 19 xã của huyện Đông Hưng:

1- Bà Hà Thị Lan Anh

2- Bà Bùi Thị Hiển

3- Ông Ngô Khắc Thành

4- Bà Nguyễn Thị Phượng

Đơn vị bầu cử số 6 – gồm 19 xã, thị trấn của huyện Đông Hưng:

1- Ông Phạm Văn Hằng

2- Ông Trần Hữu Hiệp

3- Ông Đặng Võ Luyện

4- Bà Vũ Thị Huyền

Đơn vị bầu cử số 7 – gồm 18 xã của huyện Thái Thụy:

1- Ông Phạm Văn Chung

2- Ông Nguyễn Quốc Vương

3- Bà Phan Thị Thủy

4- Ông Vũ Đức Then

Đơn vị bầu cử số 8 – gồm 18 xã, thị trấn của huyện Thái Thụy:

1 – Ông Nguyễn Xuân Khánh

2- Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt

3- Bà Phạm Thị Như Phong

4- Ông Nguyễn Như Quang

5- Ông Lê Văn Khoa

Đơn vị bầu cử số 9 – gồm 15 xã, thị trấn của huyện Tiền Hải:

1- Bà Ngô Thị Kim Hoàn

2- Ông Tô Quý Bôn

3- Ông Nguyễn Mạnh Tường

Đơn vị bầu cử số 10 – gồm 17 xã của huyện Tiền Hải:

1- Ông Trần Kim Kiên (tức Trần Trung Kiên)

2- Ông Vũ Văn Hướng ( tức Linh mục Vũ Văn Hướng)

3- Ông Bùi Văn Sơn

4- Bà Nguyễn Thị Xuyến

Đơn vị bầu cử số 11 – gồm 15 xã của huyện Kiến Xương:

1- Ông Vũ Ngọc Trì

2- Ông Phạm Viết Phương

3- Ông Nguyễn Đức Tâm

Đơn vị bầu cử số 12 -gồm 18 xã, thị trấn của huyện Kiến Xương:

1- Ông Phan Văn Dương

2- Ông Phạm Đồng Thụy

3- Ông Lê Văn Thế

4- Bà Đặng Thị Thu Hằng

Đơn vị bầu cử số 13 – gồm 16 xã, thị trấn của huyện Vũ Thư:

1- Ông Đặng Thanh Giang

2- Ông Nguyễn Quang Hòa (tức Thượng tọa Thích Thanh Hòa)

3- Bà Nguyễn Thị Lụa

4- Bà Đỗ Thị Lý

Đơn vị bầu cử số 14 - gồm 14 xã của huyện Vũ Thư:

1- Ông Vũ Văn Định

2- Ông Nguyễn Thanh Tuấn

3- Ông Lê Nguyên Hoài

4- Ông Đào Đức Hưng

Đơn vị bầu cử số 15 - gồm 11 phường, xã của thành phố Thái Bình:

1- Ông Nguyễn Tiến Thành

2- Ông Đinh Gia Dũng

3- Ông Nguyễn Ngọc Dư

4- Ông Vũ Mạnh Hòa ( tức Vũ Mạnh Hoàn)

Đơn vị bầu cử số 16 – gồm 8 phường, xã của thành phố Thái Bình:

1- Ông Nguyễn Khắc Thận

2- Bà Nguyễn Thị Hường

3- Ông Phan Văn Báu

Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định vừa ban hành Nghị quyết số 62/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 67 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 67 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 67 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.
In bài viết

Truyền hình