UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch ngoại giao văn hóa năm 2022 nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, những nét văn hóa đặc sắc, thương hiệu địa phương của tỉnh Đắk Lắk đến với bạn bè quốc tế. Qua đó, thúc đẩy quá trình giao lưu, hợp tác quốc tế của tỉnh.
Cà Mau công bố chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn trong năm 2022 Cà Mau công bố chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn trong năm 2022
Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sỹ và nhân dân vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho chiến sỹ và nhân dân vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk
Bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức tắm Phật tại Tết truyền thống dân tộc Lào
Bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức tắm Phật tại Tết truyền thống dân tộc Lào

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác ngoại giao văn hóa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong tỉnh và quốc tế.

Tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk nói riêng, Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, quan tâm thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế và xây dựng thương hiệu địa phương thông qua các sự kiện ngoại giao văn hóa của tỉnh; các hoạt động ngoai giao văn hóa phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Qua đó, thúc đẩy quá trình giao lưu, hợp tác quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững; hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa, dịch vụ của tỉnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung trong kế hoạch và các hoạt động ngoại giao văn hóa phát sinh trong năm 2022. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch và đề xuất các giải pháp, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ tích cực hỗ trợ các địa phương, người dân, doanh nghiệp trong tỉnh hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, người dân và doanh nghiệp tiếp cận nhanh với tri thức mới của nhân loại.

Hiệp đồng bảo vệ vững chắc biên giới 3 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông - Gia Lai Hiệp đồng bảo vệ vững chắc biên giới 3 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông - Gia Lai
Giao lưu thanh niên Nhật Bản-Đông Á năm 2022 sẽ được tổ chức trực tuyến Giao lưu thanh niên Nhật Bản-Đông Á năm 2022 sẽ được tổ chức trực tuyến
In bài viết

Truyền hình