UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 2644/QĐ-UBND về việc thực hiện đề án “Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy văn hoá đồng bào dân tộc Cơ Tu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030”, nhằm tạo động lực phát triển văn hoá gắn với du lịch, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, môi trường lành mạnh, đẩy lùi những tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội vùng dân tộc thiểu số.
Nhiều chương trình, chính sách giúp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer Nhiều chương trình, chính sách giúp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer
Quảng Bình phân bổ hơn 850 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Bình phân bổ hơn 850 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Với mục tiêu của Đề án nhằm bảo tồn văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số, tạo động lực phát triển văn hoá gắn với du lịch, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, môi trường lành mạnh, đẩy lùi những tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội vùng dân tộc thiểu số. Cụ thể, 100% thiết chế văn hoá truyền thống của đồng bào Cơ Tu được bảo tồn và hoạt động hiệu quả, 100% lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu được phục dựng, lưu giữ, phục hồi và phát triển nghề dệt thổ cẩm; 100% thôn vùng đồng bào Cơ Tu được hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng và trang bị các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao. 60-70% công chức các xã Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Ninh học và sử dụng tiếng Cơ Tu khi giao tiếp cộng đồng người Cơ Tu.

Đà Nẵng xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy văn hoá đồng bào dân tộc Cơ Tu
Đồng bào Cơ Tu vào hội mừng lúa mới - (Ảnh: tapchicongthuong.vn).

Theo đó, các chính sách hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hoá và truyền thông về giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu; chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; chính sách hỗ trợ nghệ nhân, người nắm giữ đi sản văn hoá và người có uy tín trong cộng đồng; chính sách về mở rộng giao lưu văn hoá; chính sách bảo tồn và phát huy các thiết chế văn hoá truyền thống...

UBND thành phố giao Sở Văn hoá và Thể thao là cơ quan thường trực giúp UBND thành phố triển khai thực hiện đề án, nghiên cứu đề xuất thành phố ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân, người có công trong công tác bảo tồn và truyền dạy đi sản văn hái phi vật thể trong cộng đồng. Phối hợp các sở ngành, UBND quận huyện vận động đồng bào bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, kêu gọi đầu tư các thiết chế văn hoá, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào tham gia giao lưu ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch với các dân tộc ở các địa phương, vùng, miền.

Đà Nẵng xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy văn hoá đồng bào dân tộc Cơ Tu
Du khách xem trình diễn dệt thổ cẩm Cơ tu - (Ảnh: tapchicongthuong.vn).

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch lồng ghép các nguồn lực, chương trình dự án, phong trào, cuộc vận động nhằm triển khai các nội dung liên quan trong nhà trường có hiệu quá. Chỉ đạo các trường học phổ biến kiến thức chung về văn hoá truyền thống đồng bào Cơ Tu dưới hình thức một môn học hoặc tổ chức các hoạt động ngoại khoá.

Sở Du lịch tổ chức các đoàn khảo sát điểm du lịch văn hoá, cộng đồng của người đồng bào dân tộc thiểu số; kết nối với Hiệp hội du lịch thành phố, các doanh nghiệp lữ hành và chuyên gia về phát triển du lịch cộng đồng trong và ngoài nước, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch.

Đà Nẵng xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy văn hoá đồng bào dân tộc Cơ Tu
Mâm cỗ truyền thống của người Cơ Tu - (Ảnh: tapchicongthuong.vn).

Sở Ngoại vụ phối hợp các ngành liên quan quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người của đồng bào dân tộc Cơ Tu đến cộng đồng người nước ngoài. Tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hoá, giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật phối hợp Sở Văn hoá và Thể thao, UBND các quận huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống dân tộc Cơ Tu trên địa bàn theo các lĩnh vực chuyên ngành, vận động hội viên tham gia các hoạt động sưu tầm, sáng tạo và phổ biến tác phẩm văn học, nghiên cứu về dân tộc Cơ Tu.

Đà Nẵng xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy văn hoá đồng bào dân tộc Cơ Tu
Vũ điệu tung tung za zá của đồng bào Cơ Tu đã được đưa vào danh mục di sản VH phi vật thể quốc gia - (Ảnh: tapchicongthuong.vn).

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố phối hợp các ngành, chính quyền cơ sở và nhân dân triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc Cơ Tu, góp phần bảo vệ an ninh biên giới, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

UBND huyện Hoà Vang chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, các sở ban ngành xây dựng thiết chế văn hoá truyền thống phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và truyền thống văn hoá của cọng đồng dân tộc Cơ Tu trên địa bàn. Định kỳ tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn. Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Cơ Tu, vận động công tác xã hội hoá đầu tư vào các thiết chế văn hoá của đồng bào dân tộc. Đồng thời, phối hợp với Sở Du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật hát Xẩm Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật hát Xẩm
Nhiều chương trình, chính sách giúp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer Nhiều chương trình, chính sách giúp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Khmer
In bài viết

Truyền hình