Theo báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật.
da ky luat hon 70 can bo cao cap thuoc dien trung uong quan ly Sơn La kỷ luật 83 đảng viên vụ gian lận thi cử THPT 2018
da ky luat hon 70 can bo cao cap thuoc dien trung uong quan ly Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị kỷ luật cảnh cáo
da ky luat hon 70 can bo cao cap thuoc dien trung uong quan ly Năm 2019 kỷ luật 30 người đứng đầu vì để xảy ra tham nhũng

Sáng nay (9/11), tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ.

da ky luat hon 70 can bo cao cap thuoc dien trung uong quan ly
Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Về công tác nhân sự, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Đồng thời, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 02 trường hợp:

Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

Ông Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tính từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý - Uỷ viên Trung ương Đảng Nguyễn Hạnh Phúc cho hay.

Trong số 70 cán bộ cao cấp này, có 01 Uỷ viên Bộ Chính trị và 04 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, 14 nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 01 nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 05 Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 02 Bí thư Tỉnh uỷ, 05 nguyên Bí thư Tỉnh uỷ và 17 tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự.

Truyền hình