Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc và chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát nhiều tài liệu truyên truyền, qua đó kịp thời bổ sung những tài liệu liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, nhân dân.
Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 200 cựu chiến binh ở Hải Phòng Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 200 cựu chiến binh ở Hải Phòng
Vừa qua, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 đã tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho 220 đồng chí trong Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện, Chi hội trưởng CCB các xã, thị trấn và CCB khối cơ quan, chính quyền trong toàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).
Học viện Hải quân tích cực tham gia cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam' Học viện Hải quân tích cực tham gia cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam'
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng phát động, Học viện Hải quân đã cụ thể hóa các nội dung để quán triệt của Luật Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) tới mọi đối tượng trong Học viện.
Tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 5412/QĐ-BQP ngày 21/11/2019 của Bộ Quốc phòng về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ trì phối hợp Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng, Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Nhà máy in Bộ Quốc phòng biên soạn, in ấn, phát hành: 15.000 cuốn tài liệu “Các văn bản quy phạm pháp luật về Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”; 20.000 cuốn “Đề cương Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật”; 15.000 cuốn “Sách hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018”; 450 cuốn “Tài liệu tập huấn Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; 6.300 cuốn catalog “Cảnh sát biển Việt Nam - Vietnam coast guard”, cùng hàng ngàn cuốn sách Luật Cảnh sát biển Việt Nam và catalog giới thiệu tổng quan về Cảnh sát biển Việt Nam (song ngữ Việt-Anh, Việt-Trung và một số nước ASEAN có biển).

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị và địa bàn đóng quân, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã nghiên cứu xây dựng đề cương, tờ rơi tuyên truyền giới thiệu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, xây dựng các video clip, tiểu phẩm, in tờ rơi, tờ gấp, bảo đảm nội dung, tài liệu tuyên truyền phong phú, đa dạng, phản ánh đầy đủ các nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Song song với việc biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy, Đoàn Trinh sát, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển đã chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn Tổ tư vấn pháp luật ở các xã, huyện đảo và ven biển; duy trì hoạt động thường xuyên, phục vụ tốt nhu cầu tư vấn, hỏi đáp những nội dung vướng mắc có liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho nhân dân trên địa bàn.

Các đơn vị thuộc các quân khu, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Lực lượng Kiểm ngư... cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó trọng tâm là Luật Cảnh sát biển Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Cảnh sát biển và chính quyền địa phương khu vực ven biển triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án với nhiều hình thức, chương trình, mô hình và nhiều cách làm sáng tạo, tiêu biểu như: Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” của Bộ Tư lệnh Hải quân; chương trình “Biên giới với học đường”, Mô hình “Tiếng loa Biên phòng " của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

Việc nghiên cứu, biên soạn, in ấn, phát hành rộng rãi các tài liệu tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã góp phần tạo sự thống nhất về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, từ đó tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện thắng lợi Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Quốc phòng.

Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 200 cựu chiến binh ở Hải Phòng Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 200 cựu chiến binh ở Hải Phòng
Vừa qua, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 đã tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho 220 đồng chí trong Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện, Chi hội trưởng CCB các xã, thị trấn và CCB khối cơ quan, chính quyền trong toàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).
Học viện Hải quân tích cực tham gia cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam' Học viện Hải quân tích cực tham gia cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam'
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng phát động, Học viện Hải quân đã cụ thể hóa các nội dung để quán triệt của Luật Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) tới mọi đối tượng trong Học viện.
Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển
Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều là đạo luật có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

In bài viết

Truyền hình