Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã tạo một thế trận vững chắc, nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam, đưa hợp tác an ninh-quốc phòng tạo thành trụ cột quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước.
Công an nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động an ninh đối ngoại
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tham luận tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc. Ảnh: VGP

Tham luận tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc sáng 14/12, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết quán triệt, triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã xác định rõ chiến lược an ninh đối ngoại, thiết lập và củng cố quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, các tổ chức quốc tế với mục tiêu xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để bảo vệ, phát triển đất nước. Đồng thời, chủ động tham gia các diễn đàn hợp tác quốc tế về đấu tranh, phòng chống tội phạm. Xây dựng, thực hiện nhiều cơ chế đối ngoại an ninh, nắm bắt thời cơ, lựa chọn đối tác, tham gia vào các liên kết khu vực và quốc tế phù hợp với lợi ích Việt Nam.

Hiện Bộ Công an đã có quan hệ với 162 cơ quan thực thi pháp luật của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, thiết lập quan hệ nhiều mặt với các nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tham gia hoạt động trong 52 tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương, đàm phán ký kết 150 văn bản hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Quy mô hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự được nâng lên ở mức chiến lược. Hình thức, cấp độ hợp tác có nhiều đổi mới, toàn diện, phong phú. Biện pháp hợp tác được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện chủ trương vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hợp tác để tăng cường đối thoại, giảm đối đầu, phát huy điểm tương đồng.

Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã tạo một thế trận vững chắc, nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam, hợp tác an ninh-quốc phòng tạo thành trụ cột quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước.

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết để thực hiện thắng lời đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, lực lượng Công an sẽ tiếp tục mở rộng, đồng thời nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước, các tổ chức quốc tế đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; tích cực tham gia thể chế chính trị an ninh, đóng góp vào các diễn đàn đa phương, chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh-trật tự mang tính toàn cầu.

Đồng thời, có lộ trình, bước đi cụ thể, tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào công tác ngoại giao nhà nước, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, an ninh con người, an ninh xã hội, chủ động công tác nắm tình hình, tìm hiểu chính sách của các nước, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, diễn biến, xu hướng mới nổi lên.

Cùng với đó là kết hợp chặt chẽ ngoại giao với các biện pháp nghiệp vụ khác để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, củng cố vững chắc phòng tuyến an ninh từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, xử lý có hiệu quả thách thức về an ninh, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại
Sáng 14/12, tại Hội nghị toàn quốc lần đầu tiên về công tác đối ngoại triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga đã trình bày tham luận "Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại". Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn tham luận này.
Hội nghị Đối ngoại: Nâng cao tư duy đối ngoại trong phát triển Hội nghị Đối ngoại: Nâng cao tư duy đối ngoại trong phát triển
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại, tránh lệ thuộc vào một thị trường.
Đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức tổ chức hoạt động Đối ngoại cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức tổ chức hoạt động
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức diễn ra vào sáng nay (14/12).
In bài viết

Truyền hình