Chiều 12/7, phiên họp thứ 58, phiên họp cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, bắt đầu chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV với 499 người trúng cử Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV với 499 người trúng cử
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 58 của UBTVQH.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về: Dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV; cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025; công tác nhân sự để trình Quốc hội; việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các nội dung tại phiên họp này rất quan trọng và sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định ngay tại kỳ họp thứ nhất, dự kiến khai mạc ngày 20/7 tới đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Ủy viên UBTVQH cho ý kiến về các nội dung nói trên với tinh thần vừa khẩn trương vừa phải hết sức kỹ lưỡng để sớm hoàn tất việc chuẩn bị tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV không còn nhiều trong khi rất nhiều ĐBQH mới trúng cử lần đầu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ công tác chuẩn bị càng kỹ lưỡng bao nhiêu càng bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội được xem xét thấu đáo, khả thi bấy nhiêu.

Chủ tịch nước: Xây dựng Nhà nước pháp quyền để phụng sự nhân dân tốt hơn Chủ tịch nước: Xây dựng Nhà nước pháp quyền để phụng sự nhân dân tốt hơn
Chiều 3/7, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã họp Phiên thứ nhất tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo.
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 8 tỉnh, thành Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 8 tỉnh, thành
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) và Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 tại 8 địa phương: Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ và thành phố Hà Nội.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/7 với tổng thời gian là 11,5 ngày làm việc. Trong đó, Quốc hội sẽ dành 5 ngày cho công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội khóa mới...
baochinhphu.vn
In bài viết

Truyền hình