Tại Quảng Nam, tổ chức Catholic Relief Services (CRS) sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ mang tính tổng thể từ khám và xác định dạng tật, nhu cầu của trẻ khuyết tật cho đến hỗ trợ can thiệp y tế, giáo dục hòa nhập, tăng cường chuyển giao giữa các bậc học, tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ quản lý và tăng cường vai trò cha mẹ và cộng đồng.
catholic relief service ho tro hon 3 ty dong giup tre khuyet tat tiep can cac dich vu y te va giao duc
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt và giao UBND huyện Thăng Bình làm chủ dự án "Tăng cường hòa nhập xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật thông qua phối hợp hành động của địa phương" do tổ chức CRS tài trợ.

Dự án, thực hiện từ tháng 9/2019 đến ngày 6/2022, có tổng vốn thực hiện 129.841 USD (hơn 3 tỷ đồng). Trong đó, Tổ chức CRS tài trợ hơn 2,74 tỷ đồng; ngân sách huyện Thăng Bình đối ứng 10%, tương đương 274 triệu đồng.

Dự án tập trung tăng cường sức khỏe, giáo dục cho trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật; cải thiện sinh kế cho gia đình của trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật; tăng cường điều phối và hợp tác hiệu quả giữa cơ quan chính quyền địa phương, mạng lưới các tổ chức xã hội trong việc cung cấp hỗ trợ toàn diện và bền vững cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật.

Là một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, Catholic Relief Services (CRS) đã triển khai việc trợ tại Việt Nam từ năm 1994. Các dự án CRS tham gia là viện trợ và tái thiết, phòng ngừa thiên tai. Bên cạnh đó, CRS còn hỗ trợ xây dựng chiến lược giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, vận động các nguồn tài trợ cho việc thực hiện các dự án phòng chống HIV/AIDS và đào tạo nghề cho người khuyết tật tại Việt Nam./.

Xem thêm

Truyền hình