Cùng với đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước thì công tác đối ngoại nhân dân được xác định là một trong ba cột trụ nền tảng hình thành diện mạo nền ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Cần Thơ xác định đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị Cần Thơ xác định đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành công văn số 677-CV/TU về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 12 của Ban Bí thư. Theo tinh thần công văn này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 38- CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; chỉ thị số 12- CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” đã được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 108- KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Cần Thơ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Ngài Ngụy Hoa Tường - Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và vui Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại trường Việt - Hoa Cần Thơ.
Cần Thơ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Tổng Lãnh sự Trung Quốc trao quà, chúc Tết Quí Mão 2023 tại Hội Hoa văn Cần Thơ.

Phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Tăng cường, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ chức chính trị- xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ.

Các quận ủy, huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy…trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương mình hài hòa với thực tiễn chung của thành phố.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ bám sát sự chỉ đạo của trung ương Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động hàng năm phù hợp với chương trình hành động số 1830/ LHHN- VP của Liên hiêp trung ương, kế hoạch số 108- KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên; quan tâm công tác xây dựng, phát triển tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Cần Thơ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Cần Thơ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại nhân dân, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của Liên hiệp và các tổ chức thành viên; tổ chức các sự kiện, mở rộng giao lưu, hợp tác với bạn bè quốc tế để quảng bá về hình ảnh, con người, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu đổi mới…của thành phố Cần Thơ.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đường lối, chủ trương xây dựng và phát triển của thành phố; các chính sách thu hút, kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trở về hợp tác, nghiên cứu khoa học, đầu tư trí tuệ cho những lĩnh vực mũi nhọn về khoa học - công nghệ; đầu tư các dự án trọng điểm về kinh tế, xây dựng và phát triển quê hương Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Cần Thơ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Trao đổi với phóng viên Nhịp sống miền Tây, bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ cho biết: “Ý thức được trách nhiệm lớn lao của những người làm công tác đối ngoại nhân dân, thời gian qua chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình để công tác này như một mạch ngầm xuyên suốt nuôi dưỡng sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và sự hợp tác đôi bên cùng có có lợi giữa bạn bè quốc tế với nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng. Có thể nói công văn số 677- CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành ngày 06/01/2023 là hết sức kịp thời và có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn. Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và ban ngành liên quan triển khai và thực hiện với hiệu quả cao nhất tinh thần công văn này, đưa lĩnh vực đối ngoại nhân dân của thành phố lên một tầm cao mới, phù hợp với tiến trình phát triển chung của một đô thị trung tâm vùng ĐBSCL cũng như xứng đáng là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại: Đối ngoại đảng, Ngoại giao nhà nước và Đối ngoại nhân dân".

Công tác đối ngoại nhân dân năm 2023: Chủ động, hiệu quả, thực chất, có chiều sâu Công tác đối ngoại nhân dân năm 2023: Chủ động, hiệu quả, thực chất, có chiều sâu
Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân
In bài viết

Truyền hình