Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” (Chỉ thị số 12-CT/TW).
Đối ngoại nhân dân làm sáng tỏ tính chính nghĩa cuộc kháng chiến của Việt NamĐối ngoại nhân dân làm sáng tỏ tính chính nghĩa cuộc kháng chiến của Việt Nam
Đóng góp của đối ngoại nhân dân trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định ParisĐóng góp của đối ngoại nhân dân trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris
Bộ Ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong trong các nhiệm vụ đối ngoạiBộ Ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong trong các nhiệm vụ đối ngoại

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP thống nhất về nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cần Thơ xác định đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Năm 2022, Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao có ý nghĩa rất quan trọng.

Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của TP, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ba trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam TP.

Các quận ủy, huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, có trách nhiệm xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động số 1830/LHHN-VP ngày 13/10/2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW phù hợp tình hình thực tiễn của TP.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng yêu cầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động hàng năm, phù hợp với Chương trình hành động số 1830/LHHN-VP của của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Kế hoạch số 108-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên; quan tâm công tác xây dựng, phát triển tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Cần Thơ xác định đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Ông Ngụy Hoa Tường - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh và các thành viên đoàn bày tỏ vui mừng khi đến thăm thầy trò Trường Phổ thông Việt - Hoa Cần Thơ vào ngày 10/12/2022. Chuyến thăm của Ngài Tổng lãnh sự cũng góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP cần đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại nhân dân, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới trong công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên. Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tổ chức các sự kiện, văn hóa tại TP, ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu đổi mới, quan hệ đối ngoại của Cần Thơ đến bạn bè quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác giao lưu văn hóa với các địa phương trên thế giới. Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đường lối, chủ trương xây dựng và phát triển của TP; các chính sách thu hút, kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trở về hợp tác nghiên cứu khoa học, đầu tư trí tuệ cho những lĩnh vực mũi nhọn về khoa học - công nghệ, đầu tư các dự án trọng điểm về kinh tế, xây dựng và phát triển quê hương Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất
Ngày 29/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Cần Thơ: Tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng Cần Thơ: Tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng
“Chính quyền, nhân dân Cần Thơ luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với nhân dân Campuchia là yếu tố đối ngoại quan trọng”, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.
Liên hiệp hữu nghị Cần Thơ: 9 năm liên tiếp nhận Cờ thi đua Liên hiệp hữu nghị Cần Thơ: 9 năm liên tiếp nhận Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" của VUFO
Chiều ngày 12/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp hữu nghị Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị, đơn vị vinh dự đón nhận Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) - Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp Liên hiệp hữu nghị Cần Thơ được nhận danh hiệu này.

In bài viết

Truyền hình