Trong các văn bản pháp luật và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có quy định những việc người thân của cán bộ, công chức không được làm.      
can bo khong duoc bo nhiem nguoi than vao nhung vi tri nhu ke toan thu kho Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2020
can bo khong duoc bo nhiem nguoi than vao nhung vi tri nhu ke toan thu kho 5 điều cán bộ, công chức, viên chức cần tránh trong dịp Tết

 

can bo khong duoc bo nhiem nguoi than vao nhung vi tri nhu ke toan thu kho
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý các công việc về: Tổ chức nhân sự; Kế toán; Thủ quỹ; Thủ kho trong cơ quan (Ảnh: Tapchitaichinh)

Theo khoản 3, điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý các công việc về: Tổ chức nhân sự; Kế toán; Thủ quỹ; Thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đơn vị đó.

Do đó, cán bộ, công chức là người đứng đầu hoặc cấp phó của cơ quan, đơn vị cần lưu ý thông tin này tránh bố trí người thân của mình vào làm việc trong cơ quan, đơn vị trái quy định.

Theo đó, điều 83 Nghị định 59/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng quy định, phạt cảnh cáo đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lần đầu có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Tương tự, khoản 4, điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng cũng quy định cán bộ, công chức là người đứng đầu, cấp phó của cơ quan Nhà nước không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của mình kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý Nhà nước.

Việc không kinh doanh trong lĩnh vực cán bộ, công chức trực tiếp quản lý chỉ hạn chế đối với vợ hoặc chồng, bố, mẹ và con của cán bộ, công chức; không bị hạn chế với những người thân khác như anh, chị, em ruột.

Nghị định 59/2019 quy định, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước cũng sẽ bị cách chức.

Theo khoản 5, điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp Nhà nước thì không được ký hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột.

Đồng thời, doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của đối tượng cán bộ, công chức nêu trên cũng không được tham dự các gói thầu của doanh nghiệp Nhà nước mà cán bộ, công chức này quản lý.

Điều 5 của Quyết định 64/2007/QĐ-TTg, việc cán bộ, công chức nhận quà thông qua cá nhân khác, kể cả là người thân của mình, cũng bị coi là vi phạm.

Do đó, cán bộ, công chức cần phải tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về việc nhận quà tặng để họ hàng, người thân của mình biết và thực hiện theo đúng quy định.

Căn cứ theo điều 18, 19, 20 của Luật cán bộ công chức 2008 quy định về những việc cán bộ công chức không được làm:

Điều 18. Những việc cán bộ công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

Điều 19. Những việc cán bộ công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

1. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.

2. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm và chính sách đối với những người phải áp dụng quy định tại Điều này.

Điều 20. Những việc khác cán bộ công chức không được làm

Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

 

can bo khong duoc bo nhiem nguoi than vao nhung vi tri nhu ke toan thu kho Mức lương cao nhất, thấp nhất của công chức, viên chức năm 2020 là bao nhiêu?

Từ 1/7/2020, mức lương cao nhất của viên chức tăng thêm 880.000 đồng/tháng và mức lương thấp nhất của viên chức tăng thêm 165.000 đồng/tháng.

can bo khong duoc bo nhiem nguoi than vao nhung vi tri nhu ke toan thu kho Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2020

Mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020, kéo theo đó là hàng loạt quyền lợi của cán bộ, công chức, viên ...

can bo khong duoc bo nhiem nguoi than vao nhung vi tri nhu ke toan thu kho 5 điều cán bộ, công chức, viên chức cần tránh trong dịp Tết

Có nhiều điều mà cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý trong dịp Tết để tránh gặp phiền hà, rắc rối.

 

Truyền hình