Đây là quy định mới được bổ sung trong Nghị định số 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022 tới.
Quy định mới về điều kiện test COVID-19 với khách bay nội địa Quy định mới về điều kiện test COVID-19 với khách bay nội địa
Tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô trong năm 2021 đạt 3,66 tỷ USD Tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô trong năm 2021 đạt 3,66 tỷ USD

Nghị định nêu rõ, Bộ Khoa học & Công nghệ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực, phát triển kinh tế - xã hội của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Bổ sung quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Nghị định mới đã bổ sung quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa - Ảnh minh họa.

Bộ Khoa học & Công nghệ quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu; quản lý tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.

Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ quản lý tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. Căn cứ nhu cầu quản lý, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện truy xuất nguồn gốc và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Quy định mới về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu Quy định mới về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Quy định xử phạt trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam Quy định xử phạt trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam
Chính phủ ban hành Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
In bài viết

Truyền hình